سال 233 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال دویست و سی و سه هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند انتصابات جدید توسط متوکل عباسی، شیوع گرسنگی و قحطی در‌ اندلس، وقوع جنگ و شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های ایتالیا و افریقیه، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابن زیات و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• متوکل، کارگزاران برادرش واثق عباسی را برکنار کرد و محمد بن عبدالملک زیات وزیر را پس از دستگیری و مصادره اموال، به قتل رساند. او هم چنین فضل بن مروان را از خزانه‌داری معزول داشت و اموال عده‌ای از منشیان را مصادره کرد.
• نصب فتح بن خاقان بر دیوان خراج.
• برکناری سردار ایتاخ از حاجبی و نصب سردار وصیف به جای ایتاخ.
• نصب محمد بن حاتم بن هرثمة بن نضر به امارت آذربایجان.
• درگذشت هرثمة بن نضر جبلی، امیر مصر، و نصب پسرش حاتم بن هرثمه به جای وی. پس از او تا سال ۲۴۲ ق عده‌ای به ولایت مصر گماشته شدند، تا این که فتح بن خاقان، از سوی متوکل به حکومت مصر منصوب شد.
• متوکل، ابوجعفر محمد بن فضل جرجرائی را به وزارت برگزید.
• زلزله بزرگی که در شام رخ داد، انطاکیه و دمشق را لرزاند و موجب خرابی مناره مسجد جامع اموی، فرو ریختن کنگره‌های مسجد و شکاف برداشتن دیوار محراب و هلاکت عده زیادی از مردم شد. دامنه این زلزله تا موصل نیز ادامه داشت.
• سیل در موصل سبب غرق هزاران تن از ساکنان آن شد.
• شیوع گرسنگی و قحطی در‌ اندلس.

وقایع نظامی

[ویرایش]
وقوع جنگ و شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های ایتالیا و افریقیه:
- پاپ لئون چهارم، دیواری جهت حفاظت از کلیسای پطرس مقدس در برابر حملات اعراب بنا کرد (دیوار لئونی).
- شورش سالم بن غلبون ـ کارگزارِ «زاب» ـ علیه عباس بن محمد اغلب ـ امیر افریقا ـ و قلع و قمع شورش و قتل سالم، سرکرده شورش.

درگذشتگان

[ویرایش]

• ابن زیات.
ابن سماعه.
یحیی بن معین.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۵۰۸.

جعبه ابزار