سال 226 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال دویست و بیست و شش هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند انتصاب رجاء بن ایوب حضاری بر دمشق توسط معتصم عباسی، وقوع جنگ در سرزمین‌های سیسیل و درگیری‌های دریایی، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابودلف عجلی و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• افشین پس از محاکمه، محکوم به مرگ شد. به دستور معتصم، افشین را کشته و او را کنار جسد بابک و مازیار به دار آویختند. سپس پیکر او را سوزانده، خاکسترش را به دجله ریختند و دارایی‌اش را مصادره کردند.
• نصب رجاء بن ایوب حضاری به جای علی بن اسحاق معاذ بر دمشق.
• درگذشت اغلب بن عقال، حاکم افریقیه و جایگزینی پسرش محمد بن اغلب، به جای او.
• درگذشت امپراتور لوییس پرهیزگار پسر شارلمانی.

وقایع نظامی

[ویرایش]
وقوع جنگ در سرزمین‌های سیسیل و درگیری‌های دریایی:
- تداوم تهاجم اعراب اغلبی بر ایتالیا و چیرگی آنان بر شهر «باری». این شهر تا سال ۱۰۹۰ م ۴۸۳ ق ـ که «نرماند»‌ها بر آن استیلا یافتند ـ در دست مسلمانان باقی ماند.
- تلاش ناوگان «بندقی» (ونیزی‌ها) جهت بازپس‌گیری شهر «تارانت» در مواجهه با ناوگان عرب‌ها، بی اثر مانده و در این رویارویی، نیروهای ونیزی، اسیر شده و ناوگان آنان غرق شد.
- ناوگان اعراب به سمت شمال دریای «آدریاتیک» حرکت کرده و سواحل «دالماسیا» را مورد تهاجم قرار داد.

درگذشتگان

[ویرایش]
• ابودلف عجلی.
ابوعقال اغلب بن ابراهیم.
افشین.
زکریا طیفوری.
عمران برمکی.
عیسی بن صبیح.
فوطی.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۴۹۵.

جعبه ابزار