سال 18 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



در سال هجدهم هجری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند ادامه فتوحات اسلامی در مصر توسط عمرو عاص، انتصاب ابوعبیده جراح به فرمان‌روایی شام توسط عمر بن خطاب، فراگیر شدن طاعون در شام و مرگ برخی از شخصیت‌های مشهور بر اثر ابتلا به طاعون مانند ابوعبیده جراح، یزید بن ابی‌سفیان، شرحبیل بن حسنه‌ و ... .


رویدادها

[ویرایش]

عمر بن خطاب جلسه‌ای مشورتی در «جابیه» برگزار می‌کند و ابوعبیده جراح را بر شام فرمان‌روایی می‌دهد و تصمیماتی را اتخاذ می‌کند، از جمله:
وضع عهدنامه‌ای برای اهل ذمه که به «عهدنامه عمر» معروف شد. عمر در آن حمایت از جان و اموال و آزادی دین‌شان را ضمانت می‌کند؛
تقسیم سوریه به چهار منطقه نظامی برای اسکان سپاهیانی که آنها را «اجناد» می‌نامیدند: جند دمشق، جند حمص، جند اردن و جند قنسرین؛
• عمر، منصب قضاوت کوفه را به شریح بن حارث کندی و منصب قضاوت بصره را به کعب بن سور می‌سپارد؛
• طاعون عمواس در شام فراگیر می‌شود و ابوعبیده جراح، یزید بن ابی‌سفیان، شرحبیل بن حسنه‌ و دیگر فرماندهان بزرگ و نیز بسیاری از سپاه مسلمانان بر اثر ابتلا به طاعون می‌میرند.
• عمر، معاویة بن ابی‌سفیان را به جای ابوعبیده جراح بر شام، اردن و فلسطین و عیاض بن غنم را بر ناحیه جزیره می‌گمارد.

وقایع نظامی

[ویرایش]
• فتوحات اسلامی در مصر؛ عمرو عاص در راس سپاهی عازم مصر می‌شود و شهر «رفح» و «عریش» را بدون مقاومت تصرف می‌کند. سپس راه ساحل را در پیش می‌گیرد و به «فرما» روی می‌نهد. او سپاهی را که برای جنگ با او آمده بود، شکست داده، وارد مصر می‌شود.

درگذشتگان

[ویرایش]

ابوعبیده جراح.
شرحبیل بن حسنه.
عاص بن سهیل.
عباس بن مرداس.
معاذ بن جبل.
یزید بن ابی‌سفیان.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۳۵.






جعبه ابزار