سال 17 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال هفدهم هجری که به عام‌الرماد مشهور است، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند وقوع قحطی و خشکسالی در حجاز، تعمیر مسجدالحرام توسط عمر بن خطاب، انتصاب ابوموسی اشعری به فرمانداری بصره، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند براء بن مالک و عتبة بن غزوان و ... .


رویدادها

[ویرایش]
عمر، مغیرة بن شعبه را از بصره عزل و ابوموسی اشعری را به ولایت آن‌جا منصوب می‌کند.
علای حضرمی به فرمان عمر والی بحرین می‌شود.
• عمر تصمیم می‌گیرد که فتوحات را در مرزهای ایران متوقف کند، اما بعداً نظر احنف بن قیس مبنی بر اجازه ورود مسلمانان به شهرهای ایران را می‌پذیرد.
سعد بن ابی‌وقاص پس از اتمام بنا و ساخت مسجد کوفه به آن‌جا می‌رود.
• عمر در ماه رجب برای انجام عمره به مکه می‌رود و مسجدالحرام را تعمیر می‌کند.
• قحطی و خشکسالی حجاز را فرا می‌گیرد و این سال «عام‌الرماد» (سال خاکستر) خوانده می‌شود.

وقایع نظامی

[ویرایش]

ادامه فتوحات اسلامی در ایران و ناحیه جزیره؛

← سرزمین فارس (ایران)


• علای حضرمی امیر بحرین، از سمت بحرین به ایران حمله کرده و اصطخر را تصرف می‌کند. در این حمله عتبة بن غزوان با سپاهی از بصره وی را یاری می‌کند.
• عتبة بن غزوان، اهواز (خوزستان) و مناذر را فتح می‌کند. در این فتح سعد بن ابی‌وقاص با سپاهی به رهبری نعیم بن مقرّن و نعیم بن مسعود، عتبه را یاری می‌دهد.
حرقوص بن زهیر سعدی منطقه اهواز را فتح کرده و هرمزان، سردار ایرانی را فراری می‌دهد و او به «رامهرمز» پناه می‌برد. حرقوص او را دنبال می‌کند و به درخواست صلح از سوی هرمزان پاسخ مثبت می‌دهد.
• هرمزان قرارداد صلح مسلمانان را نقض کرده و آماده نبرد می‌شود. سعد بن ابی‌وقاص سپاهی به فرماندهی نعمان بن مقرّن و به دنبال آن، ابوموسی اشعری امیر بصره، سپاهی به فرماندهی سهیل بن عدی را به یاری او اعزام می‌دارد. مسلمانان با ایرانیان درگیر می‌شوند و در این جنگ ایرانیان شکست می‌خورند. هرمزان با سپاه شکست خورده‌اش به شوشتر پناه می‌برد. مسلمانان، شوشتر را محاصره و فتح می‌کنند و هرمزان را به اسارت دست‌گیر کرده، او را همراه با غنایمی که گرفته‌اند به مدینه می‌فرستند. از دلاوران این نبرد، براء بن مالک و مجزاة بن ثور بودند که رشادت‌های چشمگیری از خود نشان دادند.

← ناحیه جزیره


عیاض بن غنم در فتح جزیره به پیش رفته، آن‌گاه روی به ارمنستان می‌نهد.

درگذشتگان

[ویرایش]

براء بن مالک.
عتبة بن غزوان.
مجزاة بن ثور.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۳۴.


جعبه ابزار