سال 15 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال پانزدهم هجری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند عزل خالد بن ولید از فرماندهی کل سپاه به دستور عمر بن خطاب، وقوع نبرد یرموک، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند عکرمة بن ابوجهل، نوفل بن حارث، هشام بن حکیم و ... .


رویدادها

[ویرایش]

عمر بن خطاب، خالد بن ولید را از فرماندهی کل سپاه عزل و به جای او ابوعبیده جراح را منصوب می‌کند.
• ابوعبیده تا پس از جنگ یرموک اعلام عزل خالد را به تاخیر می‌اندازد.
• عمر بن خطاب، با ایجاد دیوان، بر اساس سابقه افراد در اسلام مستمری تعیین می‌کند.
سعد بن ابی‌وقاص حدود و ثغور شهر کوفه را تعیین می‌کند.
• سپاهیانی که با خالد بن ولید از عراق آمده بودند، پس از پایان نبرد یرموک، باز می‌گردند.

وقایع نظامی

[ویرایش]

ادامه فتوحات اسلامی؛

← شام


نبرد یرموک؛ خالد بن ولید فرماندهی کل سپاه را به دست می‌گیرد و در «واقوصه» در ساحل رود یرموک با رومیان رو به رو شده، پیروزی چشمگیری کسب می‌کند.
• پس‌از عقب‌نشینی نگهبانان مسلمان از دمشق برای شرکت در جنگ یرموک، رومیانِ دمشق دست به شورش زدند، اما پس از پیروزی سپاه‌ اسلام به رهبری ابوعبیده‌ جراح در یرموک به دمشق، به دمشق بازگشته، ضمن محاصره رومیان آن‌جا را مجدداً فتح می‌کند. (ماه‌ ذی‌القعده)
یزید بن ابی‌سفیان و برادرش معاویه، صور و صیدا را فتح می‌کنند و ابوعبیده به همراه خالد بن ولید، عیاض بن غنم و میسرة بن مسروقِ عبسی، حمص را دوباره تصرف می‌کنند، سپس راه خود را به سوی شمال ادامه می‌دهند و حماة، سلیمه، شیزر، معرةالنعمان، قنسرین و حلب را فتح می‌کنند.

← عراق


زهرة بن حَوِیَّه، پس از جنگ قادسیه افراد شکست خورده سپاه ایران را تعقیب کرده و شهرهای برسی، بابل و بهرسیر را فتح می‌کند.

← سند


عثمان بن ابی‌عاص، امیر بحرین و عمان از راه دریا به سواحل سند حمله می‌برد و شهرهایی را فتح می‌کند. برادرانش حَکَم و مغیره نیز در این لشکرکشی با او بودند.

درگذشتگان

[ویرایش]

اروی دختر عبدالمطلب.
اُم‌ورقه.
حارث بن هشام.
سهیل بن عمرو.
ضرار بن ازور.
عبدالله بن زبعری.
عکرمة بن ابوجهل.
نوفل بن حارث.
هبّار بن اسود.
هشام بن حکیم.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۳۰.


جعبه ابزار