سال ۹۹ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال نود و نه هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند بیعت با عمر بن عبدالعزیز به عنوان خلیفه و تعیین کارگزاران جدید از سوی او، فتوحات و لشکرکشی‌ در سرزمین روم و شبیخون خزرها به مسلمانان و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند سلیمان بن عبدالملک و ... .


رویدادها

[ویرایش]
• درگذشت سلیمان بن عبدالملک و بیعت با عمر بن عبدالعزیز به عنوان خلیفه.
• عمر بن عبدالعزیز، کارگزاران پیشین را برکنار کرد و کارگزارانی دانشمند و باتقوا برگزید که عبارتند از:
ـ ایوب بن شرحبیل، کارگزار مصر.
ـ عدی بن ارطاة، والی بصره.
ـ جراح بن عبدالله حکمی، امیر خراسان.
ـ عمرو بن مسلم باهلی، کارگزار سند.
ـ عبدالحمید بن عبدالرحمان بن زید خطّاب قرشی، کارگزار کوفه.
ـ اسماعیل بن عبدالله بن ابی‌مهاجر، والی افریقیه.
ـ سمح بن مالک خولانی، امیر‌ اندلس.
ـ عمر بن هبیره فزاری، والی ناحیه جزیره.
• عمر بن عبدالعزیز، عامر بن شرحبیل شعبی را به قضاوت کوفه و ایاس بن معاویه را به قضاوت بصره گمارد.

وقایع نظامی

[ویرایش]

فتوحات و لشکرکشی‌ در سرزمین روم و شبیخون خزرها به مسلمانان:
• امپراتور روم برای پایان دادن به محاصره قسطنطنیه توسط مسلمانان، از بلغارها کمک خواست وقتی این خبر به خلیفه، عمر بن عبدالعزیز رسید، به مسلمة بن عبدالملک دستور داد دست از محاصره آن‌جا برداشته و ناوگان جنگی دریایی اسلام را به شام برگرداند.
• این ناوگان در راه بازگشت به شام در دریای اژه بر اثر وزش طوفانی سهمگین متلاشی شد.
• تلاش مسلمانان برای چیره شدن بر قسطنطنیه، آخرین تلاش امویان برای فتح آن شهر بود. و پس از آن عرب‌ها هرگز به قسطنطنیه حمله نکردند تا سال ۱۶۵ ق (۷۸۱ م) که‌ هارون الرشید با نیروهایش در مقابل حصارهای آن شهر صف‌آرایی کرد.
• خزرها به آذربایجان یورش برده و تعدادی از مسلمانان را به قتل رساندند. به همین جهت، عمر بن عبدالعزیز سپاهی به فرماندهی حاتم بن نعمان باهلی را به آن منطقه اعزام کرد. نیروهای اعزامی، آنها را متحمل شکست نموده و تعدادی از آنها را به اسارت درآوردند.

درگذشتگان

[ویرایش]

خارجة بن یزید.
سلیمان بن عبدالملک.
عمره نجاری.
نافع بن جبیر.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۷۵.

جعبه ابزار