سال ۹۸ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال نود و هشت هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند بنای شهر گرگان توسط یزید بن مهلب، انتقال حکومت بیزانس به خاندان آسوری، فتوحات و لشکرکشی‌ به سرزمین روم و نواحی دریای خزر و اسپانیاـ‌اندلس و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند موسی بن نصیر و ... .


رویدادها

[ویرایش]

محمد بن یزید قرشی امیر افریقیه، ایوب بن حبیب لخمی را از امارت‌ اندلس خلع کرد و حرّ بن عبدالله بن عبدالرحمان ثقفی را به‌جای وی گمارد.
سلیمان بن عبدالملک ولایت‌عهدی را به پسرش ایوب واگذار کرد، اما‌ اندکی بعد ایوب درگذشت و عمر بن عبدالعزیز را به ولایت‌عهدی خود برگزید.
• یزید بن مهلب، امیر خراسان شهر گرگان را بنا کرد.
• حج گذاردن سلیمان به همراه مردم.
• فرمانده بیزانسی «لئون آسوری»، امپراتور «تئودوسیوس» را خلع کرد و خود را به نام «لئون سوم» امپراتور خواند و بدین ترتیب حکومت بیزانس به خاندان آسوری انتقال یافت.

وقایع نظامی

[ویرایش]

فتوحات و لشکرکشی‌ به سرزمین روم و نواحی دریای خزر و اسپانیاـ‌اندلس:
• مسلمة بن عبدالملک شهر قسطنطنیه را از طریق خشکی و عمر بن هبیره آن را از سوی دریا محاصره کرد.
• یزید بن مهلب، امیر خراسان به ناحیه قهستان هجوم برد.
• مردم گرگان پیمان شکستند، از این‌رو، یزید بن مهلب، سپاهی به فرماندهی جهم بن زحر جعفی‌را گسیل داشت و او برای دومین مرتبه آن شهر را فتح کرد.
• حر بن عبدالرحمان ثقفی، امیر‌اندلس، کوه‌های (البرتات ـ پیرینه) را در نوردید و دست به شبیخون‌هایی زد.

درگذشتگان

[ویرایش]
عبدالله‌ هاشمی.
عبیدالله هذلی.
محمد بن قاسم ثقفی.
موسی بن نصیر.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۷۲.

جعبه ابزار