سال ۸۹ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال هشتاد و نه هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند انتصاب خالد بن عبدالله قسری به امارت مکه، فتوحات و لشکرکشی‌ به سرزمین‌های روم، مکران و سند و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند نصر بن عاصم و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• نصب خالد بن عبدالله قسری به امارت مکه.
حجاج ثقفی، امیر عراق، دامادش محمد بن قاسم ثقفی را مامور فتح ناحیه سند کرد و سپس او را به‌عنوان امیر آن سامان، منصوب نمود.

وقایع نظامی

[ویرایش]

فتوحات و لشکرکشی‌ به سرزمین‌های روم، مکران و سند:
مسلمة بن عبدالملک و پسر برادرش، عباس بن ولید، یورش به سرزمین روم را پی گرفتند و به «عمّوریه» و «هرقله» هجوم بردند.
محمد بن قاسم ثقفی، امیر سند، مکران را فتح کرده به پیش‌روی خود درمناطق سند ادامه داد.

درگذشتگان

[ویرایش]

نصر بن عاصم.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۵۹.

جعبه ابزار