سال ۸۷ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال هشتاد و هفت هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند انتصاب عمر بن عبدالعزیز به عنوان والی مدینه، آغاز بنای مسجد جامع اموی در دمشق، فتوحات و غزوات در سرزمین‌های روم و ماوراءالنهر و افریقیه و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند حسان بن نعمان غسانی و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• نصب عمر بن عبدالعزیز به عنوان والی مدینه.
• آغاز بنای مسجد جامع اموی در دمشق.

وقایع نظامی

[ویرایش]

فتوحات و غزوات در سرزمین‌های روم و ماوراءالنهر و افریقیه:
مسلمة بن عبدالملک از راه مصیصه به سرزمین روم لشکر کشید و دژهایی را فتح کرد.
قتیبة بن مسلم، امیر خراسان پیش‌روی خود را در ناحیه سغد، ادامه داد و پس از نبردهای شدیدی، بخارا و سمرقند را به تسخیر خویش درآورد.
موسی بن نصیر پس از به فرمان درآوردن مغرب میانه، پسرش عبدالله را به‌جای خود در «قیروان» گمارده و خود در راس سپاهی انبوه ـ که متشکل از اعراب و بربرها بود ـ راهی مغرب دور شد و قلعه‌ها و دژهای متعددی را گشود و پسرش مروان بر ناحیه «سوس نزدیک» چیره شد. بربرها از او امان خواستند و به وی پیوستند. موسی بن نصیر رهسپار «طنجه» شد آن‌جا را فتح کرد و طارق بن زیاد را بر آن‌جا گماشت و بدین ترتیب مغرب دور نیز تحت فرمان او درآمد.

درگذشتگان

[ویرایش]

حسان بن نعمان غسانی.
عبیدالله بن عباس.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۵۸.

جعبه ابزار