سال ۸۴ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال هشتاد و چهار هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند بنای شهر واسط در عراق توسط حجاج ثقفی و اسکان اعراب شامی و ترک‌های بین النهرین در آنجا، فتوحات و غزوات در سرزمین روم و ماوراء النهر و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابن قریّه و ... .


رویدادها

[ویرایش]

حجاج ثقفی، امیر عراق شهری را بین بصره و کوفه بنا کرد و آن را «واسط» نامید. سپس آن‌جا را مرکز حکومت خویش قرار داد و اعراب شامی و ترک‌های بین النهرین را ـ که به عنوان اسیران جنگی یا تبعیدی و یا کسانی که خود به عراق آمده بودند ـ در آن شهر سکنا داد.

وقایع نظامی

[ویرایش]

فتوحات و غزوات در سرزمین روم و ماوراء النهر:
عبدالله بن عبدالملک بن مروان به سرزمین روم حمله برد و «مصیصه» را به تصرف خویش درآورد. سپس انبوهی از جنگ‌آوران نیرومند و سلحشور خود را در آن متمرکز کرد.
• جنگ‌آورانی که عده‌ای از آنان به «ابدال» شهرت یافتند؛ یعنی کسانی که هرگاه یکی از آنان به شهادت می‌رسید، خداوند، دیگری را جایگزین وی می‌کرد.
یزید بن مهلب، حاکم خراسان، در ماوراء النهر بر «نیزک» پادشاه ترک هجوم برد و دژ او را تصرف کرده او را به اسارت در آورد.

درگذشتگان

[ویرایش]

ابن قریّه.
روح بن زنباع.
عبدالله بن حارث‌ هاشمی.
عمران بن حطّان.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۵۱.

جعبه ابزار