سال ۷ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال هفتم هجری رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام به وقوع پیوست، مانند نزول آیه قتال، ورود مهاجرینِ حبشه به مدینه، فرستادن سریّه‌هایی برای نبرد با هم‌پیمانان قریش، درگذشت برخی صحابه و شعرای عرب و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• اولین حج عمره؛ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) در جهت اجرای قرارداد حدیبیه که در سال قبل منعقد شد، برای انجام عمره رهسپار مکه می‌شود.
• نزول آیه قتال؛ که بر اساس آن به مسلمانان اجازه داده شد تا با مشرکانِ محارب نبرد کنند.
• ورود مهاجرینِ حبشه به مدینه.
• نامه نوشتن و دعوت پادشاهان به اسلام؛ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) مُهری برمی‌گزیند و به پادشاهان و اُمَرا نامه می‌نویسد و به اسلام دعوتشان می‌کند. نامه‌ها را فرستادگان آن حضرت به مقصد می‌بردند.
• کشته شدن پیک پیامبر؛ شرحبیل، امیر غسّان، حارث بن عمیر ازدی را که نامه پیامبر خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) را برای او آورد، می‌کشد.
• مسلمان شدن اعراب بحرین؛ منذر بن ساوی، کارگزار ایران در بحرین پس از دریافت نامه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) مسلمان می‌شود. این نامه را علای حضرمی برای او آورده بود. پس از منذر، اعرابِ بحرین نیز اسلام آوردند.

وقایع نظامی

[ویرایش]

در این سال غزوه‌ها و سریّه‌های مختلفی در نقاط مختلف به وقوع پیوست.

← غزوات


• حمله به یهود خیبر و وادی القری و عقد قرارداد صلح با یهودیان فَدَک و تیماء در ماه صفر.

← سریه‌ها


فرستادن سریّه‌هایی برای نبرد با هم‌پیمانان قریش:
• اعزام سریّه‌ عمر بن خطاب به هوازن در ماه شعبان.
• اعزام سریّه ابوبکر به نجد در ماه شعبان.
• اعزام سریّه بشیر بن‌ سعد انصاری به بنی‌مرّة و بنی‌تمیم در ماه شعبان.
• اعزام سریّه غالب بن عبدالله به بنی‌سلیم در ماه شوال.

درگذشتگان

[ویرایش]

اعشی قیس.
امیة بن ابی‌صلت.
بشر بن براء.
حارث بن عمیر ازدی.
ولید بن ولید بن مغیره.

منبع

[ویرایش]
عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه برخی پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۱۱.


جعبه ابزار