سال ۷۱ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال هفتاد و یک هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند جنگ میان بنی‌امیّه به رهبری عبدالملک بن مروان و مصعب بن زبیر در نبرد دیر جاثلیق و کشته شدن مصعب و ابراهیم بن مالک اشتر، قیام زنگیان ساکن حاشیه رود فرات نزدیک بصره و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور دیگر مانند براء بن عازب و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• پیوستن مهلب بن ابی‌صفره به عبدالملک بن مروان، پس از کشته شدن مصعب بن زبیر.
• عبدالملک بن مروان، خالد بن عبدالله قسری را به ولایت بصره و برادرش، بشر بن مروان را به ولایت کوفه گمارد.
• پس از کشته شدن مصعب بن زبیر، عبدالملک بن مروان، عبدالله بن خازم، حاکم عبدالله بن زبیر بر خراسان را به اطاعت خویش فرا خواند ولی او این درخواست را رد کرد، لذا عبدالملک، با طرح قبلی، او را در سال ۷۳ ق به قتل رساند.

وقایع نظامی

[ویرایش]

نبرد دیر جاثلیق: عبدالملک بن مروان در راس سپاهی، برای جنگ با مصعب بن زبیر و آزادسازی عراق از دست وی حرکت کرد وی در محلی موسوم به دیر جاثلیق، در سواد عراق، با مصعب وارد نبرد شد که به کشته شدن مصعب و ابراهیم بن مالک اشتر و ضمیمه شدن نهایی ناحیه عراق به حکومت بنی‌امیه انجامید.
• قیام زنگیان: زنگیان ساکن حاشیه رود فرات نزدیک بصره، سر به شورش گذاردند ولی خالد بن عبدالله قسری، امیر بصره قیام آنان را سرکوب کرد.

درگذشتگان

[ویرایش]

ابراهیم بن مالک اشتر.
براء بن عازب.
مصعب بن زبیر.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۳۱.

جعبه ابزار