سال ۶۲ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال شصت و دو هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند برکناری ابومهاجر، از ولایت افریقیه و گماشتن مجدد عقبة بن نافع به عنوان والی آن‌جا، انتخاب سلیمان بن صرد به فرماندهی توابین و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور دیگر مانند زینب دختر علی بن ابی‌طالب و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• برکناری ابومهاجر، از ولایت افریقیه و گماشتن مجدد عقبة بن نافع به عنوان والی آن‌جا و تفکیک ولایت افریقیه از مصر.
• درگذشت مسلمة بن مخلد، امیر مصر و نصب سعید بن یزید بن علقمه ازدی.
یزید بن معاویه فرستاده‌ای را نزد عبدالله بن زبیر فرستاد و او را دعوت به بیعت کرد، اما عبدالله دعوت او را رد کرد.

وقایع نظامی

[ویرایش]

عقبة بن نافع، فرمانروای افریقیه، سپاهی را برای تداوم و پی‌گیری فتح افریقا تدارک دید و موفق شد مغرب میانی، و سپس مغرب دور را تا ساحل اقیانوس اطلس تسخیر کند و بربرهایی را که در مقابل او ایستادگی کردند، شکست دهد و آنان را به اطاعت خویش درآورد. بربرها مسلمان شدند و آن‌گاه عقبه به قیروان بازگشت.
سلم بن احوز از رود جیحون گذشته و به خوارزم حمله برد، سپس با مردم آن‌جا مصالحه کرد.
توابین، سلیمان بن صرد را به فرماندهی خویش برگزیدند و در جزیره گرد آمده و قیام خویش را علیه عبیدالله بن زیاد، امیر عراق، اعلان کردند.

درگذشتگان

[ویرایش]

اسماء بن خارجه.
رباب دختر امرؤالقیس.
زینب دختر علی بن ابی‌طالب.
سعید بن عثمان.
علقمة بن قیس.
مسلمة بن مخلد.
منذر بن حرمله.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۱۰.

جعبه ابزار