سال ۵۵ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال پنجاه و پنج هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند برکناری عقبة بن نافع از حکم‌رانی افریقیه توسط مسلمة بن مخلد انصاری؛ حاکم مصر، فتح جزیره کریت توسط نیروهای مسلمان و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ارقم بن عبدمناف و ... .


رویدادها

[ویرایش]

مسلمة بن مخلد انصاری، حاکم مصر، عقبة بن نافع را از حکم‌رانی افریقیه برکنار کرده و غلامش ابومهاجر دینار را به‌جای وی برگزید در این دوران افریقیه تحت فرمان والی مصر بود.

وقایع نظامی

[ویرایش]

• فتح جزیره کریت توسط نیروهای مسلمان.

درگذشتگان

[ویرایش]

ارقم بن عبدمناف.
سجاح دختر حارث.
سعد بن ابی‌وقاص.
مالک السّرایا.
یزید بجلی.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۹۸.

جعبه ابزار