سال ۴۷ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال چهل‌ و هفت هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند انتصاب مسلمة بن مخلد انصاری بر ولایت مصر به جای عقبة بن عامر توسط معاویه، ادامه حملات فرماندهان مسلمان به روم، و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند سلمه اکوع و ... .


رویدادها

[ویرایش]

معاویه، عقبة بن عامر را از ولایت مصر عزل کرده و به فرماندهی نیروی دریایی می‌گمارد و مسلمة بن مخلد انصاری را بر مصر ولایت می‌دهد و بار دیگر افریقیه را به مصر مرتبط می‌کند.
• معاویه، مالک بن هبیره سکونی را پس از مرگ عبدالرحمان بن خالد بن ولید به جنگ‌های تابستانی می‌فرستد.

وقایع نظامی

[ویرایش]

مالک بن هبیره سکونی به روم حمله می‌کند.
عقبة بن عامر جهنی از طریق دریا به روم حمله می‌کند و نیز مجدداً به جزیره رودوس یورش می‌برد.
حکم بن عمرو غفاری امیر خراسان، به غور حمله می‌کند.
• عبدالله بن سوّار عبدی به منطقه قیقان حمله می‌کند که با ترک‌ها روبه‌رو می‌شود و در صحنه نبرد شهید می‌شود و سنان بن سلمه هذلی جای او را می‌گیرد و فتح مکران به انجام می‌رسد.
معاویة بن حدیج جزیره «جربه» را فتح می‌کند.

درگذشتگان

[ویرایش]
ابن اثال.
سلمه بن اکوع.
عبدالله بن سوّار عبدی.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۸۴.

جعبه ابزار