سال ۳۹ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال سی‌ و نهم هجری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند شبیخون نیروهای معاویة بن ابی‌سفیان به عراق و مناطق تحت حکومت امام علی (علیه‌السّلام)، فتوحات سپاهیان تحت امر علی بن ابی‌طالب در منطقه سند و ... .


رویدادها

[ویرایش]

معاویة بن ابی‌سفیان گروه‌هایی را برای شبیخون به مناطق تحت حکومت علی بن ابی‌طالب در عراق و ناحیه جزیره می‌فرستد.

وقایع نظامی

[ویرایش]

فتوحات در سند: علی بن ابی‌طالب، سپاهی به فرماندهی ابن مرّه عبدی می‌فرستد و او پس از رخنه به درون سند، غنایم بسیاری را به دست می‌آورد.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۷۱.

جعبه ابزار