سال ۳۸ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال سی‌ و هشتم هجری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند حمله سپاه معاویة بن ابی‌سفیان به مصر و قتل محمد بن ابی‌بکر، شورش‌ خوارج و وقوع جنگ نهروان، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند حرقوص سعدی، عبدالله بن سبا و ... .


رویدادها

[ویرایش]

معاویة بن ابی‌سفیان سپاهی به فرماندهی معاویة بن خدیج کندی به مصر می‌فرستد و آن‌جا را تصرف می‌کند و با والی آن‌جا، محمد بن ابی‌بکر درگیر شده و او را شکست می‌دهد. محمد پنهان می‌شود، اما او را دست‌گیر می‌کند و به قتل می‌رساند.
• معاویة بن ابی‌سفیان پس از کشتن محمد بن ابی‌بکر و تصرف مصر که در حوزه زمام‌داری علی بن ابی‌طالب بود، عمرو عاص را والی آن‌جا می‌کند و افریقا را جزو حوزه مصر قرار می‌دهد.
• علی بن ابی‌طالب، زیاد بن ابیه را بر فارس و کرمان ولایت می‌دهد.

وقایع نظامی

[ویرایش]

• شورش‌ خوارج: خوارج در محل نهروان جمع می‌شوند و کفر علی بن ابی‌طالب را به سبب پذیرفتن حکمیت اعلام می‌کنند.
علی (علیه‌السّلام) در راس سپاهش به سوی آنان می‌رود و با آنان نبرد می‌کند و فرمانده‌شان عبدالله راسبی و دیگر رؤسای‌شان را می‌کشد. آنان به ماسبذان می‌روند و هلال بن علّفه را به ریاست خود انتخاب می‌کنند. علی بن ابی‌طالب سپاهی به فرماندهی معقل بن قیس ریاحی به سوی آنان می‌فرستد و او بر هر کس که دست می‌یابد، از جمله رهبرشان، هلال بن علّفه را می‌کشد.

درگذشتگان

[ویرایش]

حرقوص سعدی.
سهل بن حُنیف.
عبدالله بن سبا.
عبدالله راسبی.
محمد بن ابی‌بکر.
هلال بن علّفه.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۶۹.

جعبه ابزار