سال ۳۴ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال سی‌ و چهارم هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند گسترش نارضایتی از خلافت عثمان بن عفان و کشیده شدن شورش تا مصر، ادامه فتوحات اسلامی در سرزمین روم و دریای مدیترانه، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابوطلحه انصاری، عبادة بن صامت و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• همدلی و اتفاق نظر مردم کوفه بر ضد عثمان بن عفان به سبب بازگرداندن خویشاوند خود، سعید بن عاص به امارت و عزیمت آنها به ناحیه «جرعه»؛ آنها سعید را به مدینه بازگرداندند و ابوموسی اشعری را به رهبری خود برگزیدند و عثمان بالاجبار ولایت او را تایید کرد. آنها آن روز را «یوم‌الجرعه» نامیدند و این آغاز سستی پایه‌های خلافت عثمان بود.
شورش علیه عثمان تا مصر کشیده شد و شورشگران از مصر و کوفه به سوی مدینه روان شدند.

وقایع نظامی

[ویرایش]

ادامه فتوحات اسلامی در سرزمین روم و دریای مدیترانه؛

← دریای مدیترانه


نبرد ذات‌الصّواری: ناوگان اسلامی به رهبری سعد بن ابی‌سرح، امیر مصر با ناوگان بیزانس به رهبری امپراتور کنستانتین سوم در مقابل ساحل «لیکیا» در مرز «فونیکس» در آسیای صغیر در ساحل جنوب شرقی دریای مدیترانه روبه‌رو می‌شود. ناوگان اسلامی بر ناوگان بیزانسی غلبه یافت و ضربات کوبنده‌ای بر آن وارد کرد. با این پیروزی، مسلمانان بر شرق دریای مدیترانه چیرگی یافتند.

← سرزمین روم


معاویة بن ابی‌سفیان نیرویِ دریایی به منطقه روم را رهبری می‌کند و ضمن تصرف منطقه «کاپادوکیه» به «قیساریه» یورش می‌آورد.

درگذشتگان

[ویرایش]

ابوطلحه انصاری.
عبادة بن صامت.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۶۰.

جعبه ابزار