سال ۳۰ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال سی‌ام هجری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند تشکیل هیاتی برای گردآوری مصحف‌های قرآن و سوزاندن دیگر نسخه‌ها، تبعید ابوذر غفاری به ربذه، ادامه فتوحات اسلامی در سرزمین‌های روم، ایران، سند و هند، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابومحجن ثقفی، ام‌دردا و ... .


رویدادها

[ویرایش]

عثمان متون قرآنی مکتوب را از حفصه دختر عمر بن خطاب، که پس از مرگ پدرش آن را نزد خود نگاه داشته بود، می‌گیرد و هیاتی متشکل از زید بن ثابت، عبیدالله بن زبیر، سعید بن عاص و عبدالرحمان بن حارث تشکیل می‌دهد و از آنان می‌خواهد که متون قرآنی را در مصحف‌هایی گردآورند و آنها را مرتب نمایند آن‌گاه اعلام می‌کند فقط به این چهار نسخه که توسط این جمع نوشته شده، اعتماد شود و دیگر نسخه‌ها را بسوزانند.
• عزل ولید بن عقبه از کوفه و نصب سعد بن ابی‌وقاص به امارت آن شهر.
• سرازیر شدن غنایم فتوحات و خراج به سوی مدینه و افزایش سهم افراد به صدهزار درهم و انباشته شدن بیت‌المال از اموال خراج.
• تبعید ابوذر غفاری به ربذه؛ عثمان او را به دلیل اعتراض و محکوم کردن اغنیا، کمک به فقرا، به درخواست معاویة بن ابی‌سفیان از دمشق باز خواسته بود.
• آغاز اعتراض و نارضایتی نسبت به عملکرد عثمان.
• عثمان بر وسعت مسجد رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) می‌افزاید و مساحت آن را به ۱۶۰ × ۱۵۰ ذرع رسانده و با سنگ‌های نقش‌دار بنا کرده و ستون‌هایی سنگی که در آن سرب به کار رفته در مسجد تعبیه می‌کند و آنها را منقوش می‌سازد و برای آن شش درب باز می‌کند، همان‌گونه که عمر چنین کرده بود.
• فرار یزدگرد سوم پادشاه ایران به خراسان.

وقایع نظامی

[ویرایش]

ادامه فتوحات اسلامی در ایران، روم، سند و هند؛

← ایران


عبدالله بن عامر، امیر بصره، دامغان را فتح می‌کند.
سعید بن عاص، امیر کوفه، حمله‌ای را برای فتح طبرستان و گرگان تدارک می‌بیند.

← سند و هند


• سپاه مسلمانان از مکران به سوی سند و هند می‌روند.

← روم


سفیان بن عوف غامدی در مناطق روم، پیش‌روی خود را از مرزهای جزیره و مرعش آغاز می‌کند.

درگذشتگان

[ویرایش]

ابومحجن ثقفی.
اسما دختر زید انصاری.
امّ‌دردا.
حاطب بن ابی‌بلتعه.
زبرقان بن بدر.
ساریة بن زنیم.
سلمان بن ربیعه باهلی.
عروة بن حزام.
لبابه کبری.
نعمان بن عدی.
نعیم بن مسعودِ اشجعی.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۵۳.

جعبه ابزار