سال ۲۶ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال بیست و ششم هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند ایجاد اولین ناوگان عربی در لنگرگاه‌های اسکندریه، ادامه فتوحات اسلامی در سرزمین‌های شام، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند کعب بن زهیر و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• ایجاد اولین ناوگان عربی در لنگرگاه‌های اسکندریه و عکا برای جلوگیری از حملات دریایی رومیان و آمادگی برای نبرد دریایی.
• جرجس (گریگوریوس) کارگزار روم در افریقا، خود را امپراتور می‌خواند، از بیزانس اعلام استقلال می‌کند و برای نبرد با مسلمانان آماده می‌شود.

وقایع نظامی

[ویرایش]

ادامه فتوحات اسلامی در شام؛
معاویة بن ابی‌سفیان، امیر شام، سفیان بن مجیب ازدی را به طرابلس می‌فرستد. وی آن‌جا را از زمین و دریا محاصره و سرانجام طرابلس فتح می‌کند.

درگذشتگان

[ویرایش]

کعب بن زهیر.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۵۰.

جعبه ابزار