سال ۱۴۳ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال صد و چهل و سه هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند حکومت سری بن عبداللّه بر مکه، وقوع شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های اندلس و دیلمان، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند اسماعیل بن جعفر الصادق و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• حکومت سری بن عبداللّه بن حارث بن عباس پس از هیثم بن معاویه عتیقی بر مکه.
• جا به جایی محمد بن اشعث از حکمرانی مصر به حکومت افریقا برای جنگ با ابوالخطاب معافری و سپردن حکومت مصر به حمید بن قحطبه.

وقایع نظامی

[ویرایش]

وقوع شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های اندلس و دیلمان:
- شورش قاسم بن یوسف بن عبدالرحمان فهری و هم پیمان او، رزق بن نعمان غسّانی، علیه عبدالرّحمان الداخل در جزیره عربی خضرا در‌ اندلس و ورود او به اشبیلیه و محاصره شدنش در آن جا و تسلیم شدن رزق و کشته شدن وی و گریز قاسم به شذونه و سپس دست گیری و قتل او.
- یوسف بن عبدالرحمان فهری از قرطبه فرار کرده و علیه عبدالرحمان الداخل شورش آغاز کرد و عبدالرحمان به مقابله برخاست و او را فراری داد. یکی از اصحاب عبدالرحمان، او را تعقیب کرد و هنگامی که قصد داشت به طلیطله پناهنده شود، وی را به قتل رسانید.
- شورش دیلمیان و تهاجم آنان به مسلمانان. منصور خلیفه عباسی، لشکری به فرماندهی پسر برادرش، محمد بن عبداللّه سفّاح برای جنگ با آنان فرستاد و شورش آنان را سرکوب کرد.

درگذشتگان

[ویرایش]

ابوالخطاب اسدی.
اسماعیل بن جعفر الصادق.
یحیی بن سعید انصاری.
یوسف فهری.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۵۸.

جعبه ابزار