سال ۱۳۳ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال صد و سی و سه هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند راه یافتن برمکیان به دستگاه حکومت عباسی با وزارت خالد بن برمک و انتصاب‌های جدید در ممالک اسلامی، جنگ‌ میان ترک‌ها و رومیان با مسلمانان و وقوع شورش‌های پراکنده، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند شریک مهری و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• حکومت سلیمان بن علی عباسی بر بصره و بحرین و عمان بعد از حکومت سفیان بن عُیینه.
• حکومت صالح بن علی عباسی بر مصر و برکناری او بعد از چند ماه و جانشینی عبدالملک بن یزید خراسانی به جای وی.
ابوالعباس سفّاح، خالد بن برمک را به وزیری خود برگزید و او را متصدی اداره مالیات و اداره مکاتبات و مراسلات دولتی کرد.
• نصب زیاد بن عبیداللّه حارثی بر مکه و مدینه پس از داود بن علی عباسی و حکومت محمد بن زیاد حارثی بر یمن.
ابومسلم خراسانی (حاکم خراسان) منصور بن جمهور را از حکومت سند بر کنار ساخته به جای او عبدالرحمان بن مسلم عبدی را برگزید. از این رو منصور علیه او شورش کرد.
• ابومسلم خراسانی زیاد بن صالح خزاعی رابه منظور سرکوب شورش شریک بن شیخ مهری بر حکومت ماوراءالنهر گمارد.
یحیی بن محمد بن علی (برادر عباس سفّاح) حاکم موصل شد و محمد بن صول را برای اداره نظمیّه برگزید.
• استیلای لمباردهای ژرمن بر ایتالیا.

وقایع نظامی

[ویرایش]

جنگ‌ میان ترک‌ها و رومیان با مسلمانان و وقوع شورش‌های پراکنده:
- در ماوارءالنهر میان پادشاه فرغانه و پادشاه «شاش» اختلاف افتاد. پادشاه فرغانه از چینیان و پادشاه شاش از مسلمانان یاری طلبیدند. ابومسلم خراسانی (حاکم خراسان) لشکری را به فرماندهی زیاد بن صالح حارثی برای یاری به پادشاه شاش بر ضد چین گسیل داشت. نبرد در فرغانه نهایتاً منجر به شکست چینی‌ها و عقب نشینی آنان از منطقه ترکستان شد.
- امپراتور، کنستانتین پنجم، هجومی را بر ضد اعراب در آناطولی فرماندهی کرد و ملطیه را به تصرف خود درآورد، سپس به سوی ارمنستان حرکت کرد و بر کالیگولا دست یافت.
- شورش منصور بن جمهور در سند و گسیل لشکری برای جنگ با وی به فرماندهی موسی بن کعب که نتیجه آن، شکست منصور بود.
- شورش شریک مهری علیه ابومسلم خراسانی در بخارا و گسیل لشکری برای جنگ با شریک به فرماندهی زیاد بن صالح خزاعی. در این جنگ، شورش شریک، سرکوب و خود وی کشته شد.
- شورش اهالی موصل بر حکومت عباسیان و ریشه کن نمودن این شورش به شدیدترین وجه، که تعداد زیادی از مردم شهر موصل کشته شدند.
- خلیفه، ابوعباس، برادرش یحیی بن محمد را به علّت کشتار وسیع اهالی موصل، عزل و عمویش، اسماعیل بن علی را به جای وی گماشت.

درگذشتگان

[ویرایش]

داود بن علی عباسی.
شریک مهری.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۴۳.

جعبه ابزار