سالم بن احمد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباعَلَوی‌، شهرت‌ خاندانی‌ بزرگ‌ و پرنفوذ از سادات‌، اشراف‌، عالمان‌ و متصوفان‌ عربستان‌ جنوبی‌ که‌ بیشتر آنان‌ در حضرموت‌، از جمله‌ در تَریم‌ می‌زیسته‌اند. یکی از شخصیت‌های این خاندان سالم بن احمد است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سالم بن احمد بن شیخان بن علی بن ابوبکر بن عبدالرحمن بن عبدالله عبود بن علی بن محمد، متولد ۹۹۵، متوفی ۱۰۴۶ در مکه.
احمد الشناوی (متوفی ۱۰۲۸) او را با تصوف آشنا کرد.

آثار

[ویرایش]

وی مؤلف آثار متعددی است که عناوین آن‌ها را پسرش ابوبکر در رساله‌ای ذکر کرده و شلی آن رساله را در شرح احوال سالم درج کرده است.
[۱] محمد بن ابوبکر شلی، المشرع الروی فی مناقب السادة الکرام آل ابی علوی، ج۲، ص۱۰۴ـ۱۱۰، قاهره ۱۳۱۹/۱۹۰۱.

از جمله آن آثار است :
بلغة المرید و بغیه المستفید، شرحی بر قسمت‌های چهارم و پنجم الجواهر الخمس تألیف محمد غوث الله بن خطیرالدین السفر المسطور للدرایة فی الدرر المنثور للولایه؛
مصباح السر اللامع بمفتاح الجفر الجامع؛
غرر البیان عن عمر الزمان؛
البرهان المعروف فی موازین الحروف و جز این‌ها.
[۲] محمد بن ابوبکر شلی، المشرع الروی فی مناقب السادة الکرام آل ابی علوی، ج۲، ص۲۶، قاهره ۱۳۱۹/۱۹۰۱.
[۳] محمد بن ابوبکر شلی، المشرع الروی فی مناقب السادة الکرام آل ابی علوی،ج ۲، ۵۶۶، قاهره ۱۳۱۹/۱۹۰۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمد بن ابوبکر شلی، المشرع الروی فی مناقب السادة الکرام آل ابی علوی، ج۲، ص۱۰۴ـ۱۱۰، قاهره ۱۳۱۹/۱۹۰۱.
۲. محمد بن ابوبکر شلی، المشرع الروی فی مناقب السادة الکرام آل ابی علوی، ج۲، ص۲۶، قاهره ۱۳۱۹/۱۹۰۱.
۳. محمد بن ابوبکر شلی، المشرع الروی فی مناقب السادة الکرام آل ابی علوی،ج ۲، ۵۶۶، قاهره ۱۳۱۹/۱۹۰۱.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۱۱، ص۴۳۷۰، برگرفته از مقاله «باعلوی‌».    
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، ج۱، ص۲۵۰، برگرفته از مقاله «باعلوی».    جعبه ابزار