ساختن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنا کردن ساختمان را ساختن گویند. از این عنوان به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات، زکات، حج، جهاد و غصب سخن گفته‏اند.


احکام ساختن

[ویرایش]


مستحبات و مکروهات ساختن

[ویرایش]

ساخت و ساز بنا جز در صورت نیاز مکروه است؛
چنان که مستحب است در ساخت و ساز به مقدار نیاز بسنده کنند.
در حدیثى از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله آمده است: «کسى که افزون بر نیاز و به قصد فخر فروشی بر همسایگان و مباهات کردن بر برادران دینی بنایى بسازد، خداوند آن بنا را در روز قیامت به صورت آتشى شعله ور بر او بار مى‏کند و بر گردنش مى‏اندازد و او را به آتش مى‏افکند، مگر آنکه توبه کند».
ساختن بنا بر روى قبر مکروه است، مگر قبور پیامبران، امامان و عالمان دینی که ساختن بنا روى قبر آنان مصداق تعظیم شعائر الهی است.
ساختن مسجد هر چند کوچک مستحب و داراى ثواب فراوان است. به حسب آنچه در روایات آمده هرکس مسجدى- هرچند کوچک- بسازد، خداوند براى او خانه‌ای در بهشت مى‏سازد.
بنابر قول مشهور، بلندتر ساختن بنابر کعبه براى اهالی مکه مکروه است.
ظاهر کلام برخى قدما حرمت آن است.

از مصارف زکات، ساختن بناهای دارای مصلحت عمومی

[ویرایش]

ازجمله مصارف زکات، ساختن بناهاى داراى مصلحت عمومى همچون مسجد، مدرسه، بیمارستان و پل است.
[۱۰] توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۱۴۰-۱۴۱ م۱۹۲۵.


ساخت و ساز ذمیان در قلمرو حکومت اسلامی

[ویرایش]

ذمّیان نمى‏توانند در قلمرو حکومت اسلامی، معبد، همچون کنیسه احداث کنند؛ چنان که حق ندارند خانه‏هاى خود را بلندتر از خانه‏هاى همسایگان مسلمان خود بسازند؛ هرچند ابقاى پرستشگاه و خانه‏هاى موجود قبل از عقد ذمه و نیز مرمت و تعمیر آنها جایز است؛ چنان که خریدن خانه بلندتر، از مسلمان براى ایشان جایز مى‏باشد.

ساختن بنا در زمین غصبی

[ویرایش]

چنانچه کسى در زمین غصبی بنایى احداث کند، مالکیت او بر مصالح ساختمانی ای که از خود او مى‏باشد، محفوظ است و مالک زمین تنها مى‏تواند او را ملزم به تخریب ساختمان نماید و در صورت آسیب دیدن زمین بر اثر تخریب بنا، غاصب ضامن ارش آن خواهد بود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعة ج۵، ص۳۱۵.    
۲. وسائل الشیعة ج۵، ص۳۳۷.    
۳. وسائل الشیعة ج۵، ص۳۳۸.    
۴. الحدائق الناضرة ج۴، ص۱۳۰-۱۳۲.    
۵. جواهر الکلام ج۴، ص۳۴۰-۳۴۱.    
۶. وسائل الشیعة ج۵، ص۲۰۳.    
۷. جواهر الکلام ج۱۴، ص۷۳-۷۴.    
۸. جواهر الکلام ج۲۰، ص۵۰-۵۱.    
۹. المهذب ج۱، ص۲۷۳.    
۱۰. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۱۴۰-۱۴۱ م۱۹۲۵.
۱۱. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۸۰-۲۸۵.    
۱۲. تحریر الوسیلة ج۲، ص۱۸۶-۱۸۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۳۴۶-۳۴۸.    
رده‌های این صفحه : احکام ذمه | زکات | غصب | فقه
جعبه ابزار