ساختمان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افساختمان به معنی بنا یا عمارت ساخته شده بر روی زمین می باشد.
از این عنوان به مناسبت در بابهاى طهارت، تجارت، صلح، شفعه و ارث سخن گفته‌اند.


احکام ساختمان در باب طهارت

[ویرایش]

اشیاى غیر منقول، همچون ساختمان در صورت نجس شدن، با شرایطى با تابش نور مستقیم خورشید پاک مى‌شوند.

احکام ساختمان در باب تجارت

[ویرایش]

کسى که ساختمانى را مى‌فروشد، زمین و همه طبقات آن؛ اعم از بالا و پایین، داخل در معامله است؛ مگر آنکه هر طبقه مستقل، و شواهد و قراینى بر خروج آن از معامله وجود داشته باشد. همچنین آنچه جزء ساختمان به شمار مى‌رود، مانند درها و دیگر ابزار و تجهیزات به کار رفته در آن داخل در معامله است.

احکام ساختمان در باب صلح

[ویرایش]

مشرف ساختن ساختمان بر ساختمانى دیگر جایز است، هرچند موجب کاهش روشنایى ملک مجاور گردد.
[۴] رسائل و مسائل، ج۲، ص۴۱۱.


احکام ساختمان در باب شفعه

[ویرایش]

چنانچه شریک سهم خود را از زمینى که ساختمان در آن بنا شده بفروشد، براى شریک او حق شفعه در ساختمان نیز به تبع زمین ثابت مى‌شود.

احکام ساختمان در باب ارث

[ویرایش]

به قول مشهور، زوجه از زمین ارث نمى‌برد، لیکن از قیمت ساختمان بنا شده در آن ارث مى‌برد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۲۶۱.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۲۹ تا۱۳۱.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۴۴.    
۴. رسائل و مسائل، ج۲، ص۴۱۱.
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۲۴۷.    
۶. عاملی جبعی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۳، ص۱۸۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۳۴۶.    


رده‌های این صفحه : ارث | تجارت | شفعه | صلح | طهارت | فقه
جعبه ابزار