زیور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزیور چیزی که به توسط آن چیزی را بیارایند.


معنی زیور

[ویرایش]

زیور آلت زینت، آنچه با آن، کسى یاچیزى را بیارایند.

کاربرد زیور در فقه

[ویرایش]

از احکام آن در بابهاى طهارت، صلات، زکات، خمس، حج، طلاق، وصیت، یمین و ارث سخن گفته‌اند.

زیور در فقه

[ویرایش]


← زیور در طهارت


استفاده از ظرف طلا و نقره حتى- بنابر قول مشهور- در غیر خوردن و آشامیدن حرام است. بنا بر این، استفاده از زیور آلات میان تهى در خوردن و آشامیدن و مانند آن، در صورت عدم صدق عنوان ظرف بر آن، اشکال ندارد.

← زیور در صلات


مستحب است زن براى نماز خود را به زیور آلات بیاراید.در اینکه صرف اظهار زیور آلاتى که زن خود را بدان آراسته، بدون آشکار کردن مواضع آن از بدن، براى اجنبى حرام است یا نه، اختلاف مى‌باشد.
[۶] موسوعة الخوئى، ج۱۲، ص۸۶.


← زیور در زکات


زکات تنها به طلا و نقره مسکوک تعلّق مى‌گیرد. بنابر این، در زیور آلات از طلا و نقره، زکات واجب نیست.درروایتى از امام صادق علیه السّلام آمده است: «زکات زیور آلات، عاریه دادن آن به دیگران است»؛ از این رو این عمل مستحب است.

← زیور در خمس


زیور آلات در حدّ متعارف جزء مئونه به شمار مى‌رود؛ از این رو، خمس به آن تعلّق نمى‌گیرد.

← زیور در حج


بنابر قول برخى، زیور آلات در حدّ متعارف از مستثنیات استطاعت است؛ بدین جهت، فروختن آن براى رفتن به حج واجب نیست.برخى در این حکم اشکال کرده‌اند.بنابر قول مشهور، از محرمات احرام براى زن، پوشیدن زیور آلات به قصد زینت است؛ لیکن داشتن زیور آلات متداول که قبلا از آن استفاده مى‌کرده، بدون قصد زینت، اشکالى ندارد؛ هرچند بنابر تصریح برخى، اظهار آن براى مردان، حتى شوهرش حرام است.

← زیور در طلاق


استفاده از زیور آلات براى زن در عدّه وفات حرام است.

← زیور در وصیت و ارث


زیور آلاتِ شمشیر جزء شمشیر است؛ از این رو، کسى که شمشیرى را براى کسى وصیت کرده، زیور آلات آن نیز جزء وصیت است و باید به موصى له داده شود.همچنین است حکم شمشیرى که در ارث به عنوان حبوه از آنِ پسر بزرگ‌تر است.

← زیور در یمین


در عرف، بر انگشتر و مروارید زیور صدق مى‌کند. بنابر این، اگر کسى سوگند یاد کند که زیور استفاده نکند، با استفاده از انگشتر و مروارید، قسم او شکسته و کفاره بر وى واجب مى‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۶، ص۳۲۸-۳۳۷.    
۲. العروة الوثقی، ج۲، ص۶۱۴.    
۳. جواهر الکلام، ج۲۹، ص۸۶-۸۷.    
۴. العروة الوثقی، ج۲، ص۳۱۸.    
۵. مستمسک العروة الوثقی، ج۵، ص۲۴۹.    
۶. موسوعة الخوئى، ج۱۲، ص۸۶.
۷. جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۸۳.    
۸. وسائل الشیعة، ج۹، ص۱۵۸.    
۹. الروضة البهیه، ج۲، ص۳۰.    
۱۰. جواهر الکلام، ج۱۶ف ص۶۰.    
۱۱. مسالک الأفهام، ج۲، ص۱۲۹.    
۱۲. مدارک الأحکام، ج۷، ص۳۸.    
۱۳. جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۵۳.    
۱۴. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۷۱-۳۷۳.    
۱۵. جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۷۶.    
۱۶. جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۲۳.    
۱۷. جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۳۸.    
۱۸. جواهر الکلام، ج۳۵، ص۳۳۴-۳۳۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۳۳۸-۳۳۹.    


رده‌های این صفحه : آراستگی | اخلاق | فضائل اخلاقی
جعبه‌ابزار