زین‌الدین عاملی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزین‌الدین عاملی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

زین‌الدین بن علی عاملی جبعی، معروف به شهید ثانی (۹۱۱-۹۶۶ق)، از علما و فقهای بزرگ شیعه
زین‌الدین ابومحمد علی بن محمد عاملی بیاضی، مشهور به «بیاضی» و «صاحب الصراط المستقیم» یکی از متفکران قرن نهم هجری قمری
زین‌الدین علی بن احمد کرکی عاملی، مشهور به علی بن هلال کرکی، از عالمان فرزانه و سترگ عصر صفوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار