زید نرسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزید نرسی کوفی، اصحاب امام صادق و امام کاظم (علیهما‌السّلام) و از محدثان شیعه در عصر امام کاظم (علیه‌السّلام) بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

زید نرسی کوفی، از راویان شیعه و از اصحاب امام صادق و امام کاظم (علیهما‌السّلام) بود
[۲] نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۳، ص۴۸۸.
و از این بزرگواران نقل حدیث کرده است. وی در زمره افرادی است که صاحب اصل می‌باشند. کتاب او را ابن‌ابی‌عمیر روایت کرده است.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۵] استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۱۵۴.
[۱۶] اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۱۰، ص۳۶۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۱۹۶.    
۲. نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۳، ص۴۸۸.
۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۳۴۳.    
۴. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۳، ص۸۴.    
۵. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۸، ص۳۸۲.    
۶. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۴، ص۵۸۹.    
۷. تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ج۲، ص۲۹۱.    
۸. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲۹، ص۳۰۷.    
۹. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۲۴۶.    
۱۰. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۳۴۷.    
۱۱. ابن‌شهرآشوب، محمدعلی، معالم العلماء، ص۵۱.    
۱۲. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲، ص۱۵۰.    
۱۳. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۷۴.    
۱۴. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۷، ص۱۲۹.    
۱۵. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۱۵۴.
۱۶. اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۱۰، ص۳۶۱.
۱۷. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۳۴.    


منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۳۵۲، برگرفته از مقاله «زید نرسی کوفی».


جعبه ابزار