زید بن رقاد جنبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزید بن رقاد جنبی یکی از سپاهیان عمر بن سعد بود و در کربلا حضور داشت.


قاتل حضرت ابوالفضل

[ویرایش]

در منابع از او به عنوان یکی از قاتلان ابوالفضل العباس (علیه‌السّلام) یاد شده است. او همچنین در به شهادت رساندن یکی از یاران امام حسین (علیه‌السّلام) به نام سُوید بن مطاع خثعمی‌ نیز مشارکت داشت.

قاتل عبدالله بن مسلم

[ویرایش]

زید بن رقاد را قاتل عبدالله بن مسلم بن عقیل نیز دانسته‌اند. زید خود درباره‌ی چگونگی به شهادت رساندن عبدالله بن مسلم می‌گفت:
«من تیری به سوی جوانی‌ انداختم که دستش را به پیشانی‌اش گرفته بود و آن جوان عبدالله بن مسلم نام داشت و چون دستش را به وسیله تیر به پیشانی‌اش دوختم، گفت: «خدایا! اینان ما را کوچک شمردند و ما را خوار کردند، آنان را بکش همان گونه که ما را کشتند.» بعد در حالی که او کشته شده بود به نزدیک او آمدم و خواستم تیرم را از پیشانی‌اش بیرون بکشم، آن تیر را آن قدر تکان دادم تا بیرون کشیدم! ولی قسمت نصل تیر (قسمت تیزی تیر) در پیشانی او باقی ماند! »

عاقبت زید

[ویرایش]

پس از قیام مختار، او، یارانش را نزد زید بن رقاد فرستاد تا او را به سبب حضور در کربلا و انجام جنایاتش به مجازات برسانند. اصحاب مختار او را دستگیر کرده سپس با تیر و سنگ آن قدر زدند تا اینکه بر زمین افتاد سپس آتش آورده او را زنده زنده در آتش سوزاندند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌ سعد بغدادی، محمد، الطبقات الکبری، تحقیق محمد بن صامل السلمی، خامسه۱، ص۴۷۵، طائف، مکتبة الصدیق، چاپ اول، ۱۹۹۳.    
۲. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۴، ص۳۵۸، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۹۶۷.    
۳. اصفهانی، ابوالفرج، مقاتل الطالبیین، تحقیق احمد صقر، ص۵۶، بیروت، دارالمعرفه.    
۴. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق محمد باقر محمودی، ج۳، ص۲۰۴، بیروت، دارالتعارف، چاپ اول، ۱۹۷۷.    
۵. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۴، ص۳۴۶، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۹۶۷.    
۶. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق محمد باقر محمودی، ج۶، ص۴۰۸، بیروت، دارالتعارف، چاپ اول، ۱۹۷۷.    
۷. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۴، ص۵۳۴، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۹۶۷.    
۸. ابن ‌اثیر، علی بن ابی الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۴، ص۲۴۳، بیروت، دارصادر-داربیروت، ۱۹۶۵.    
۹. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۴، ص۵۳۵، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۹۶۷.    
۱۰. ابن ‌اثیر، علی بن ابی الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۴، ص۲۴۳، بیروت، دارصادر-داربیروت، ۱۹۶۵.    


منبع

[ویرایش]
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قاتلان امام حسین (علیه‌السّلام)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۱۶.    


جعبه ابزار