زکی‌الدین بن شرف‌الدین علی قهپائی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوی از معروف ترین دانشمندان رجالی شیعه و از جامع ترین عالمان در علوم مختلف بوده است. ایشان نزد اساتیدی همچون: مقدس اردبیلی، ملا عبدالله تستری و مرحوم شیخ بهائی دانش اندوخت. مرحوم علامه آقا بزرگ تهرانی، صاحب الذریعه، بعد از تجلیل از مقام علمی وی می فرماید: «مجمع الرجال از وی است. او در این کتاب جمع کرده تمام آنچه را که در رجال نجاشی، رجال کشی، رجال شیخ طوسی، رجال ابن الغضائری و آنچه در فهرست شیخ طوسی و نیز استادش شیخ عبدالله تستری آمده است، جمع آوری کرده است».
[۱] مقدمه الذریعه.استادان

[ویرایش]

مقدس اردبیلی
شیخ عبدالله تستری
شیخ بهائی

تألیفات

[ویرایش]

ترتیب رجال الکشی
ترتیب رجال النجاشی
حاشیه بر منهج المقال
مجمع الرجال

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مقدمه الذریعه.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    جعبه ابزار