زکات متقین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از ویژگی‌ها و صفات متقین که در آیات قرآن به آن اشاره شده است، پرداخت زکات است.


پرداخت زکات

[ویرایش]

از اوصاف تقواپیشگان، پرداخت زکات مال:
۱. «... وءاتی الزکوة... واولـئک هم المتقون؛... و زکات را می‌پردازد... و اینها هستند پرهیزکاران!»
۲. «... ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکوة...؛... و رحمتم همه چیز را فراگرفته؛ و آن را برای آنها که تقوا پیشه کنند، و زکات را بپردازند....»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۷۷.    
۲. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱، ص۵۹۹-۶۰۰.    
۳. اعراف/سوره۷، آیه۱۵۶.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۳۹۶، برگرفته از مقاله «صفات متقین (پرداخت زکات)».    


رده‌های این صفحه : تقوا | زکات | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار