زواره‌ای (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزواره‌ای ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدمحمد طباطبایی زواره‌ای، از سلسله جلیله طباطبایی و از علمای بزرگ در قرن دوازدهم هجری قمری
غیاث‌الدین جمشید زواره‌ای، از علمای شیعه در قرن دهم هجری قمری
علی بن حسن زواره‌ای اصفهانی، از علمای شیعه در قرن دهم هجری قمری
سیدمحمدباقر بن علی‌رضا نیری زواره‌ای اصفهانی، عالم فاضل محقق عصر حاضر در اصفهان
سیدمحمدباقر زواره‌ای اصفهانی، از علمای زمان شاه سلطان حسین صفوی
احمد بن محمدخلیل طباطبایی زواره‌ای اصفهانی، از اطبّاء حاذق اصفهان
سیدمحمدحسین بن محمد شیخ‌الاسلام نائینی طباطبائی زواره‌ای، از علمای قرن دوازدهم هجری اصفهان
سیدحسین مجمر زواره‌ای اردستانی اصفهانی، شاعر و ادیب توانای عهد قاجاریه
سیداسماعیل طباطبایی زواره‌ای اصفهانی، از اساتید فنّ قرائت و تجوید در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار