زفره‌ای اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزفره‌ای اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمدابراهیم زفره‌ای کوهپایه‌ای اصفهانی، عالم فاضل و خوش‌نویس قرن سیزده هجری در اصفهان
ملاآقاجان بن محمدعلی زفره‌ای اصفهانی، از بزرگان قریه زفره اصفهان در قرن سیزده هجری
محمدحسین مهاجر زفره‌ای اصفهانی، واعظ فاضل در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار