رگ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مجراى خون در بدن مهره داران را رگ می‌گویند که از آن دربابهاى طهارت، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه و قصاص سخن گفته‌ اند..


احکام رگ

[ویرایش]


← حکم خون حیوانات


خون حیوانى که با بریدن رگ آن، با فشار و شدت از رگ بیرون مى‌جهد، نجس و خون حیوان ى که چنین نیست- مانند ماهی- پاک است

← از شروط زبح


ذبح شرعی با بریدن کامل دو رگ گردن، همراه مری و حلقوم محقق مى‌شود.

← خوردن رگ حیوانات


خوردن رگها، بویژه شاهرگ حیوانات حلال گوشت تذکیه شده مکروه است.

← قصاص در بریدن رگ


بر کسى که از روى دشمنى رگ دیگرى را زده و بر اثر جلوگیرى از بستن آن و خارج شدن خون زیاد، آن فرد مرده است، قصاص ثابت است؛ لیکن اگر جانی مانع بستن رگ نشود و مجنی علیه نیز قادر بر بستن آن باشد، اما آن را نبندد تا بمیرد، رگ زننده نه قصاص مى‌شود و نه ملزم به پرداخت دیه نفس وتنها دیه رگ‌زدن بر عهده او ثابت خواهدبود.
[۵] تفصیل الشریعة (القصاص)، ص۳۷-۳۸.پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهرالکلام، ج۵، ص۳۵۴.    
۲. جواهرالکلام، ج۳۶، ص۱۰۵.    
۳. جواهرالکلام، ج۳۶، ص۳۵۱..    
۴. تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۰.    
۵. تفصیل الشریعة (القصاص)، ص۳۷-۳۸.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۱۳۵.    رده‌های این صفحه : صید و ذباحه | ‌فقه | قصاص
جعبه ابزار