روییدنذخیره مقاله با فرمت پی دی افروییدن به معنای رستن از زمین و رشد بعض اعضای بدن است که به مناسبت در بابهاى تجارت، حجر، نکاح، اطعمه و اشربه، قصاص و دیات از آن سخن گفته‌‏اند.


معنای روییدن

[ویرایش]

برآمدن رستنى از زمین و سبز شدن و همچنین رشد کردن بعضى اجزاى بدن، مانند مو و دندان را روییدن می گویند.

احکام روییدن

[ویرایش]


← خرید و فروش سبزیجات قبل از رویش


خرید و فروش تره بار که پس از چیدن، دوباره مى‏روید، پیش از روییدن، به صورت یک چین یا بیشتر صحیح است.

← علامت بلوغ


روییدن موی درشت بر زهار، از نشانه‌های بلوغ است. برخى، روییدن موى محاسن و شارب را نیز علامت بلوغ دانسته‌‏اند.

← شرط محرمیت رضاعی


شیر خوردن نوزاد به مقدار روییدن گوشت در بدن وى بر اثر آن، شرط حصول محرمیت از طریق رضاع است. در اینکه علاوه بر آن، محکم شدن استخوان بر اثر شیر خوردن، شرط است یا نه، اختلاف مى‏‌باشد. مشهور قائل به قول اوّل‏اند.

← رویش گوشت از شیر خوک


اگر حیوان حلال گوشت به اندازه روییدن گوشت در بدن و محکم شدن استخوانهایش از شیر خوک بخورد، شیر، گوشت و نسل آن، حرام و ادرار و مدفوع ش نجس مى‏گردد.

← دیه کندن مو


بنابر قولى، اگر کسى از روى عمد موی سر، صورت، ابرو و یا مژه دیگرى را از بین ببرد؛ به گونه‌‏اى که دیگر نروید، قصاص و در صورت غیر عمدی بودن یا ممکن نبودن قصاص، دیه و در صورت روییدن دوباره مو قبل از قصاص، ارش ثابت مى‏شود.

← جنایت بر دندان و ناخن


در جنایت عمدی بر دندان و ناخن در صورت نروییدن، قصاص ثابت است و در صورت روییدن یا غیر عمدى بودن، دیه یا ارش ثابت خواهد بود.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۲۴، ص۷۹.    
۲. جواهر الکلام ج۲۶، ص۵-۱۰.    
۳. قواعد الأحکام ج۳، ص۳۸۳.    
۴. جواهر الکلام ج۲۹، ص۲۷۱-۲۷۴.    
۵. جواهر الکلام ج۳۶، ص۲۸۲.    
۶. الروضة البهیة ج۷، ص۲۹۳.    
۷. الخلاف ج۵، ص۱۹۷.    
۸. شرائع الإسلام ج۴، ص۱۰۰۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۱۹۸-۱۹۹.    
، ،

رده‌های این صفحه : احکام رضاع | بلوغ | بیع | دیات | فقه
جعبه‌ابزار