رویفع بن ثابت نجاری انصاری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرویفع بن ثابت نجاری انصاری
مشخصات فردی
نام کامل رویفع بن ثابت بن سکن نجاری انصاری
زادروز/زادگاه مدینه
مهاجر/انصارانصار
نسب/قبیلهبنی نجار
تاریخ‌ومکان‌درگذشتسال ۵۶ قمری در افریقیه
مشخصات دینی
حضور در جنگ‌هاحمله به افریقیه
دلیل شهرتصحابی پیامبر اسلام
نقش‌های‌برجستهاز کارگزاران و فرماندهان معاویة بن ابی‌سفیان

رویفع بن ثابت نجاری انصاری، صحابی پیامبر اسلام و از کارگزاران و فرماندهان معاویة بن ابی‌سفیان بود. او سرانجام به سال ۵۶ قمری در افریقیه درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

رویفع بن ثابت بن سکن نجاری انصاری، صحابی پیامبر اسلام و از کارگزاران معاویة بن ابی‌سفیان بود. معاویه او را در سال ۴۶ ق به امارت طرابلس گماشت. وی آن‌گاه به افریقیه حمله برد و در برقه زمانی که امیر آن‌جا بود، درگذشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۳، ص۳۶.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۹۹.

جعبه ابزار