روسری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپارچه‌ای که زنان برای پوشش سر از آن استفاده می‌کنند را روسری گویند.


تعریف روسری

[ویرایش]

روسری پارچه‌ای معمولا چهار گوش که زنان برای پوشش سر ازآن استفاده می‌کنند.

روسری در فقه

[ویرایش]

روسری از این جهت که از مصادیق پوشیدنی است و زنان با آن سر را می‌پوشانند در ابواب مختلف فقهی به آن نگریسته شده و احکامی بر آن مترتب گشته است؛ از این رو، خصوصیتی برای آن نیست.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۱۹۴-۱۹۵.    


رده‌های این صفحه : احکام پوشش | فقه
جعبه ابزار