روباهذخیره مقاله با فرمت پی دی افروباه یکی از حیوانات معروف و درنده می باشد.از آن در بابهاى طهارت، صلات، حج، تجارت و صید و ذباحه سخن گفته ‌اند.


احکام روباه

[ویرایش]


← حرام گوشت


روباه از حیوانات درنده و حرام گوشت [۱]و بنابر قول برخى از مسخ شدگان است. [۲]

← تذکیه روباه


بنابر قول مشهور متأخران، روباه پاک [۳]و تذکیه پذیر است؛ [۴]لیکن نماز گزاردن با لباس تهیه شده از پوست و موى آن صحیح نیست. [۵] [۶] [۷]

← مردار روباه در چاه آب


بنابر قول مشهور قدما، چنانچه روباهى در چاه آب بیفتد و بمیرد، با کشیدن چهل دلو آب، چاه پاک مى‌ شود. [۸]

← خرید و فروش روباه


در جواز خرید و فروش روباه اختلاف است. [۹]

← کشتن روباه توسط محرم


کشتن روباه در حال احرام حرام و موجب ثبوت کفاره است. [۱۰] کفّاره آن یک گوسفند مى‌ باشد. [۱۱]


پانویس

[ویرایش]
۱. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۲۹۴.    
۲. من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۳۳۶.    
۳. جواهرالکلام، ج۶، ص۸۱.    
۴. جواهرالکلام، ج۳۶، ص۱۹۹.    
۵. جواهرالکلام، ج۸، ص۱۰۲-۱۰۶.    
۶. مفتاح الکرامة، ج۳، ص۲۴۵.
۷. مفتاح الکرامة، ج۳، ص۲۴۸-۲۴۹.
۸. جواهر الکلام، ج۱، ص۲۳۳.    
۹. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۴.    
۱۰. الروضة البهیة، ج۲، ص۲۳۶.    
۱۱. الروضة البهیة، ج۲، ص۳۳۶.    


منبع

[ویرایش]


فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۱۵۳-۱۵۴.    

رده‌های این صفحه : احکام آبها | صید و ذباحه | فقه | کفارات
جعبه‌ابزار