روایت ملحون

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افروایت ملحون، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به خبری گفته می‌شود که به صورت عربی صحیح تلفّظ نشده.


معنای ملحون

[ویرایش]

«ملحون» و «لحن» از یک ماده و ریشه هستند «لحن» به سکون «حا» خللی است که عارض بر الفاظ می‌شود آن گاه که گفته می‌شود:
«لحن فلان فی کلامه» یعنی در سخن فلان شخص اعوجاج است الفاظ را به صورت عربی صحیح تلفظ نکرده است.

اقسام لحن

[ویرایش]

«لحن» را به دو قسم جلی و خفی تقسیم کرده‌اند.
مراد از لحن جلی خطا و اشتباه در اعراب کلمه است که در شناخت آن دانشمندان قرائت و دیگر دانشمندان مشترک هستند.
«لحن خفی» مربوط به کیفیت تلفظ و اداء کلمات است که شناخت آن مختص به دانشمندان قرائت است که کیفیت تلفظ کلمات را از دهان پیشینیان دریافت کرده و ضبط نموده‌اند.
با این فرض «روایت ملحون» روایتی است که لحن در آن صورت گرفته و به صورت عربی صحیح تلفظ نشده است.

دیدگاه علما

[ویرایش]

در مورد نحوه نقل «روایت ملحون» اقوالی است:
۱- واجب است راوی آن را اصلاح کند و صحیح را نقل کند به خصوص در لحنی که با نقل صحیح اختلاف معنایی ندارد آن گاه بگوید روایت ما چنین است.
۲- روایت ملحون را نقل کند سپس بگوید: صحیح آن این چنین است و صحیح را بیان کند.
۳- روایت را اگر چه به صورت ملحون شنیده به همان گونه نقل کند.
۴- هیچ یک از صحیح و اشتباه را نقل نکند چون صحیح را سماع نکرده است و خطا نیز از معصوم صادر نشده است.

تعبیرات مترادف

[ویرایش]

از روایت ملحون به حدیث ملحون و خبر ملحون نیز تعبیر شده است.
[۱] تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۴، ص۹۴-۹۵.
[۲] مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۳، ص۲۶۰-۲۶۱.
[۳] عاملی، حسین بن عبدالصمد، وصول الاخیار الی اصول الاخبار، ص۱۵۵-۱۵۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۴، ص۹۴-۹۵.
۲. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۳، ص۲۶۰-۲۶۱.
۳. عاملی، حسین بن عبدالصمد، وصول الاخیار الی اصول الاخبار، ص۱۵۵-۱۵۶.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «روایت ملحون»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۹/۲۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار