روایت عامی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه روایت نقل شده از طریق مخالفان روایت عامی گفته می شود.


توضيح مصطلح

[ویرایش]

خبرى كه از طريق‌ مخالفان‌ از امامان - ع- نقل شده است در صورتى واجب العمل است كه از طريق فرقه محقّه روايتى برخلاف آن وارد نشده باشد زيرا از حضرت صادق ع روايت شده است كه: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنّا فانظروا إلى ما رووه عن علىّ- ع- فاعملوا به» و به‌همين‌جهت است كه طايفه به روايات حفص بن غیاث و غیاث بن کلّوب، نوح بن درّاج، سکونی و ديگران عمل كرده‌اند. و همين‌طور است حال متّهمان و مضعّفان اگر دليلى بر صحّت روايات آنان يافت شود عمل به آن واجب و در غير اين صورت بايد توقّف نمود و به‌همين‌جهت است كه مشايخ از روایت اخبار بسيارى كه به‌همين‌صورت است در تصنيفات خود، خوددارى كرده‌اند.
[۵] گرجی، ابو القاسم، ادوار اصول الفقه، ص ۱۳۷، ناشر: ميزان، طهران، اولى، ۱۴۲۷هـ.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، العدة فی اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۴۹.    
۲. صنقور، محمد، المجعم الاصولی، ج ۲، ص ۹۱.    
۳. کلباسی، محمد بن محمد بن ابراهیم، الرسائل الرجالیة، ج ۱، ص ۶۲، ناشر:مؤسسة دار الحدیث، قم.    
۴. تنکابنی، سید محمد، ایضاح الفرائد، ج ۲، ص ۹۴۹.    
۵. گرجی، ابو القاسم، ادوار اصول الفقه، ص ۱۳۷، ناشر: ميزان، طهران، اولى، ۱۴۲۷هـ.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۴، ص۱۵۳.    


جعبه ابزار