روایت شیخ از تلمیذ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افروایت شیخ از تلمیذ، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از جمله روایت اکابر از اصاغر می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

متعارف در بین اهل حدیث روایت شاگرد از شیخ خویش است و اگر شیخ از شاگرد خود حدیث نقل کند غیر معمول و غیر متعارف است ولی چون این امر در بین اهل حدیث واقع شده از آن اصطلاحاً به روایت شیخ از تلمیذ تعبیر گشته است و از جمله روایات اکابر از اصاغر محسوب شده است.
بحثی که در این جا مطرح می‌شود این است که چون استاد از شاگرد حدیث نقل می‌کند و شاگرد نیز از استاد و شیخ روایت نقل می‌کند آیا می‌توان اصطلاح مدبج بر آن اطلاق کرد؟ ظاهراً اطلاق مدبج بر آن صحیح نیست.
[۱] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۳۱۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۳۱۳.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «روایت شیخ از تلمیذ»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۹/۲۱.    


جعبه ابزار