روائع الامالی فی فروع العلم الاجمالی (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افروائع الامالی فی فروع العلم الاجمالی، تالیف شیخ علی بن محمد معروف به آقا ضیاء الدین عراقی (م ۱۳۶۱ ق) است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

کتاب روائع الامالی از سه قسمت تشکیل شده است. بنابر آنچه در خطبه اول کتاب آمده است، قسمت اول فروع با ارزش و گرانقدری است که مؤلف در هنگام اشتغال به تدریس احکام خلل در نماز کتاب عروة الوثقی سید محمد کاظم یزدی (م ۱۳۳۷ ق) با آنها برخورد نموده است و مؤلف در تکمیل مباحث عروة الوثقی به طرح و بررسی فروع جدید و توضیح مدارک آن پرداخته است.
[۱] روائع الامالی فی فروع العلم الاجمالی، آقا ضیاء الدین عراقی، ص۶.

قسمت دوم و سوم مباحث لباس مشکوک و استصحاب عدم ازلی است که از مباحث مدون علم اصول می‌باشد و مؤلف مطالب مهم و با ارزشی در رابطه با آنان بیان نموده است. انتشار این کتاب حاصل زحمات آیت‌الله مرتضی موسوی خلخالی نجفی و بعضی از شاگردان برجسته مؤلف می‌باشد که این مجموعه را در کنار هم به چاپ رسانده‌اند.

وضعیت

[ویرایش]

قسمت فروع علم اجمالی در احکام خلل در نماز در سال ۱۳۳۷ ق به پایان رسیده است.
[۲] روائع الامالی فی فروع العلم الاجمالی، آقا ضیاء الدین عراقی، ص۱۰۸.
پس از این قسمت مبحثی تحت عنوان «قاعدة فی العلم الاجمالی بوجود احد الخللین اجمالا» در صفحات ۱۰۹ تا ۱۱۶
[۳] روائع الامالی فی فروع العلم الاجمالی، آقا ضیاء الدین عراقی، ص۱۰۹.
[۴] روائع الامالی فی فروع العلم الاجمالی، آقا ضیاء الدین عراقی، ص۱۱۶.
آورده شده است که تاریخ تالیف آن روشن نیست؛ ولی آیت‌الله مرتضی موسوی خلخالی در ابتدای کتاب این گونه آورده است: «و لما وقفنا علی قواعد موجزة قد نبه علیه المؤلف فی مبحث الخلل من شرحه للتبصرة تحتوی علی امهات اکثر هذه الفروع احببنا الحاقها تتمیما للنفع»، که نشان از این دارد که این قواعد پس از تدریس شرح تبصره مؤلف در احکام خلل در نماز تالیف شده است.
تالیف قسمت دوم، (مبحث لباس مشکوک در نماز ) در بیستم رجب سال ۱۳۴۲ ق پایان یافته است.
[۵] روائع الامالی فی فروع العلم الاجمالی، آقا ضیاء الدین عراقی، ص۱۷۱.
[۶] مستدرکات اعیان الشیعة، ج۶، ص۱۸۳.

قسمت سوم، مبحث استصحاب عدم ازلی است که در سال ۱۳۴۸ ق تالیف آن به پایان رسیده است.
قسمت اول کتاب؛ یعنی مباحث فروع علم اجمالی در سال ۱۳۶۶ ق در نجف اشرف چاپ شده است.
کتاب موجود توسط مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم در سال ۱۴۱۴ ق چاپ شده است.

ساختار و گزارش محتوا

[ویرایش]

همانطور که گفته شد کتاب از سه قسمت تشکیل شده است. قسمت اول تا صفحه ۱۰۸ و شامل ۱۰۱ فرع فقهی از فروعات علم اجمالی در بحث احکام خلل در نماز می‌باشد و پس از آن نیز مبحثی به عنوان قاعدة فی العلم بوجود احد الخللین اجمالا آورده شده است.
قسمت دوم، رسالة فی اللباس المشکوک است که از صفحه ۱۱۷ تا صفحه ۱۷۱ می‌باشد.
قسمت سوم نیز استصحاب عدم ازلی از صفحه ۱۷۱ تا ۱۷۹ می‌باشد.
قسمت رسالة فی اللباس المشکوک از یک مقدمه و ۶ مقام تشکیل شده است.
مباحث مطرح شده در ۶ مقام عبارتند از:
توهم استفاده شرطیت از روایات، آیا عنوان حرمت خوردن یا حلیت گوشت آن به نحو استقلال یا عدم استقلال است؟، شرطیت فقط در مورد پوشیدنی‌های حیوانی است، حرمت و حلیت خوردن گوشت حیوان قید برای نماز می‌باشد و قید لباس نیست، شرط وجود سرایت کننده در جمیع افراد نیست، ظاهر روایات این است که وجود واقعی لباس از جنس حیوان حلال گوشت شرط نماز است نه علم به حلال گوشت بودن آن.

ویژگی‌های کتاب

[ویرایش]

از نظر نحوه تدوین مطالب کتاب و روش طرح مباحث، قسمت‌های مختلف کتاب با هم متفاوتند، زیرا قسمت اول کتاب مسائل احکام خلل در نماز است که بعضی از آنان از فروعات فقهی عروة الوثقی می‌باشد؛ اما مدارک آنان اصول عملیه مثل قاعده فراغ ، اصالت تذکیه ، اصالت برائت ، استصحاب ، اشتغال و مباحث علم اجمالی است. به تعبیر دیگر طریقه استفاده از اصول عملیه را در مباحث فقهی به خواننده می‌آموزد؛ اما قسمت دوم و سوم مباحث اصولی مدون در کتب اصولی مطرح شده است.
از تفاوت‌های دیگر این که مؤلف در اوائل مبحث علم اجمالی دارای حواشی مفیدی است که به بررسی مجدد نظریاتش پرداخته است؛ اما در ادامه آن و قسمت‌های دوم و سوم این گونه حواشی دیده نمی‌شود.
از دیگر نقایص کتاب این که منابع و مآخذ اقوال و نظریات و همچنین مصدر و آدرس روایات در حواشی کتاب ذکر نشده است.
[۷] روائع الامالی فی فروع العلم الاجمالی، آقا ضیاء الدین عراقی، ص۱۷۶.

مؤلف در بحث استصحاب عدم ازلی فقط در صورتی که تقید بین موصوف و وصف به نحو اطلاق باشد، این استصحاب را صحیح می‌دانند و در سایر موارد مثل تقید بین موصوف و وصف به نحو نعتیت و وصف بودن آن را جاری نمی‌دانند.
[۸] روائع الامالی فی فروع العلم الاجمالی، آقا ضیاء الدین عراقی، ص۱۷۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. روائع الامالی فی فروع العلم الاجمالی، آقا ضیاء الدین عراقی، ص۶.
۲. روائع الامالی فی فروع العلم الاجمالی، آقا ضیاء الدین عراقی، ص۱۰۸.
۳. روائع الامالی فی فروع العلم الاجمالی، آقا ضیاء الدین عراقی، ص۱۰۹.
۴. روائع الامالی فی فروع العلم الاجمالی، آقا ضیاء الدین عراقی، ص۱۱۶.
۵. روائع الامالی فی فروع العلم الاجمالی، آقا ضیاء الدین عراقی، ص۱۷۱.
۶. مستدرکات اعیان الشیعة، ج۶، ص۱۸۳.
۷. روائع الامالی فی فروع العلم الاجمالی، آقا ضیاء الدین عراقی، ص۱۷۶.
۸. روائع الامالی فی فروع العلم الاجمالی، آقا ضیاء الدین عراقی، ص۱۷۹.


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع اصول الفقه،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب اصولی شیعه
جعبه ابزار