رنگ انعام (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانعام دارای رنگ‌های مختلفی هستند که این تنوع خود از نشانه‌های خداوند است.


تنوع رنگ در انعام

[ویرایش]

انعام، دارای رنگ‌های گوناگون هستند:
ومن الناس و الدواب و الانعـم مختلف الونه...
و از انسان‌ها و جنبندگان و چهارپايان انواعى با رنگ‌هاى مختلف.
بار دیگر در این آیات به مساله توحید باز می‌گردد، و صفحه تازه‌ای از کتاب تکوین را در برابر دیدگان انسان‌ها می‌گشاید، تا پاسخی دندان شکن به مشرکان لجوج و منکران سرسخت توحید باشد.
در این صفحه زیبا از این کتاب بزرگ آفرینش تنوع موجودات بیجان، و چهره‌های مختلف و زیبای حیات در جهان نبات و حیوان و انسان، مورد توجه قرار گرفته، که چگونه خداوند از آب بی رنگ صد هزاران رنگ پدید آورده، و از عناصر معین و محدود موجودات کاملا متنوع که هر یکی از دیگری زیباتر است آفریده. این نقاش چیره دست با یک قلم و یک مرکب، انواع نقش‌ها را ابداع کرده که بینندگان را مجذوب و شیفته و مفتون می‌کند.
نخست می‌گوید: آیا ندیدی خداوند از آسمان آبی نازل کرد و به وسیله آن میوه‌هایی به وجود آوردیم با الوان مختلف (ا لم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها).
شروع این جمله با استفهام تقریری ضمن تحریک حس کنجکاوی انسان‌ها اشاره به این است که این مطلب آن چنان روشن و آشکار است که هر کس بنگرد می‌بیند، آری می‌بیند که از آب و زمین واحد یکی بی رنگ و دیگری تنها دارای یک رنگ این همه رنگ‌های مختلفی از میوه‌های گوناگون، گلهای زیبا، برگ‌ها و شکوفه‌ها، در چهره‌های مختلف به وجود آمده است.

تنوع رنگ از نشانه‌های خدا

[ویرایش]

گوناگونی رنگ انعام، از نشانه‌های خدا و شایسته دقت است:
الم تر ان الله انزل... • ... و الانعـم مختلف الونه کذلک انما یخشی الله من عباده العلمـؤا...
آيا نديدى خداوند از آسمان آبى فرو فرستاد .... و از انسان‌ها و جنبندگان و چهارپايان انواعى با رنگ‌هاى مختلف، (آرى) حقيقت چنين است: از ميان بندگان خدا، تنها دانشمندان از او مى‌ترسند!
آری از میان تمام بندگان، دانشمندانند که به مقام عالی خشیت یعنی ترس از مسئولیت توام با درک عظمت مقام پروردگار نائل می‌گردند، این حالت خشیت مولود سیر در آیات آفاقی و انفسی و آگاهی از علم و قدرت پروردگار، و هدف آفرینش است.
راغب در مفردات می‌گوید: خشیت به معنی ترسی است آمیخته با تعظیم، و غالبا در مواردی به کار می‌رود که از علم و آگاهی به چیزی سرچشمه می‌گیرد و لذا در قرآن مجید این مقام مخصوص عالمان شمرده شده است.
کرارا گفته‌ایم ترس از خدا به معنی ترس از مسئولیت‌هایی است که انسان در برابر او دارد، ترس از اینکه در ادای رسالت و وظیفه خویش کوتاهی کند، و از این گذشته اصولا درک عظمت آن هم عظمتی که نامحدود و بی پایان است برای موجود محدودی همچون انسان خوف آفرین است.
از این جمله ضمنا این نتیجه به خوبی گرفته می‌شود که عالمان واقعی آنها هستند که در برابر وظائف خود احساس مسئولیت شدید دارند و به تعبیر دیگر اهل علم‌اند نه سخن چرا که علم بی عمل دلیل بر عدم خشیت است، و صاحبان آن در آیه فوق در زمره علماء محسوب نیستند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فاطر/سوره۳۵، آیه۲۸.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۸، ص۲۴۳.    
۳. فاطر/سوره۳۵، آیه۲۷.    
۴. فاطر/سوره۳۵، آیه۲۸.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۸، ص۲۴۷.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۵، ص۲۴۸، برگرفته از مقاله «رنگ انعام».    


رده‌های این صفحه : انعام | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار