رضی‌الدین آبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرضیّ‌الدین محمد بن محمد بن زید بن داعی حسینی آبی، (د ۶۵۴ق/۱۲۵۶م) فقیه و محدث امامی بود.


نسب آبی

[ویرایش]

نسبش به امام سجاد (علیه السلام) می‌رسد و نیاکانش از قریه آبه (آوه) برخاسته‌اند و از چندین نسل پیش از خود او مجاور نجف گشته‌اند.

اساتید

[ویرایش]

از سید بن طاووس و محقق حلی بلاواسطه، و به واسطه پدربزرگ و جدّ پدرش از سید مرتضی و شیخ طوسی و سَلاّ و ابن بَرّاج روایت کرده است.

شاگردان

[ویرایش]

فقیهان بزرگی مانند شهید اول به چند واسطه از او روایت کرده‌آند.

سند استخاره با تسبیح

[ویرایش]

سند استخاره با تسبیح به او منتهی می‌شود.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) آقابزرگ، طبقات أعلام الشیعه (القرن السابع)، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۹۷۲م، ص ۱۷۲.
(۲) افندی اصفهانی، عبدالله، ریاض العلماء، به کوشش محمود مرعشی و احمد حسینی، قم، ۱۴۰۱ق، ۵/۱۵۷؛ (۳) حُرّعاملی، محمد بن حسن، أمل الآمل، به کوشش احمد حسینی، بغداد، مکتبه‌الأندلس، ۱۳۸۵ق، ۲/۳۰۳؛ (۴) خوانساری، محمدباقر، روضات الجنّات، به کوشش اسدالله اسماعیلیان، بیروت، دارالکتاب العربی، ۶/۳۲۰؛ (۵) خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، بیروت، ۱۹۸۳م، ‌ ۱۷/۲۰۸؛
(۶) دانشنامه اران و اسلام.
(۷) قمی، عباس، سفینه‌البحار، بیروت، دارالمرتضی، ۱/۵۵.
(۸) قمی، عباس، الکنی و الألقاب، تهران، ۱۳۹۷ق، ۲/۹.
(۹) قمی، عباس، هدیه‌الأحباب، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳ش، ص ۱۰۱.
(۹) مدرس، محمدعلی، ریحانه‌الأدب، تبریز، ۱۳۴۶ش، ۱/۶۵؛ نوری، حسین، مستدرک الوسائل، قم، اسماعیلیان، ۳/۴۴۴؛

منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «رضی‌الدین آبی»، شماره۳۸.    جعبه ابزار