رضوان خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله به بررسی رضوان خدا برای بندگان صالح و مطیعش می‌پردازیم، که چه کسانی موفق می‌شوند به رضوان الهی برسند.


پاداش پرهیزکاران

[ویرایش]

... للذین اتقوا عند ربهم جنت... ورضون من الله والله بصیر بالعباد. «بگو: آیا شما را از چیزی آگاه کنم که از این (سرمایه‌های مادی)، بهتر است؟ برای کسانی که پرهیزکاری پیشه کرده‌اند، (و از این سرمایه‌ها، در راه مشروع و حق و عدالت، استفاده می‌کنند،) در نزد پروردگارشان (در جهان دیگر)، باغ‌هایی است که نهرها از پای درختانش می‌گذرد، همیشه در آن خواهند بود، و همسرانی پاکیزه، و خشنودی خداوند (نصیب آنهاست). و خدا به (امور) بندگان، بیناست».
برای کسانی که تقوا پیشه کرده‌اند در نزد پروردگارشان باغ‌هایی از بهشت است که نهرها از زیر درختانش جاری است، همیشه در آن خواهند بود، و همسرانی پاکیزه و (از همه بالاتر) خشنودی خداوند نصیب آنها می‌شود، و خدا به بندگان بینا است (للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهرة و رضوان من الله و الله بصیر بالعباد).
آری این باغ‌های بهشتی بر خلاف غالب باغ‌های این جهان، هرگز آب روان از پای درختانش قطع نمی‌شود. و بر خلاف مواهب مادی این جهان که بسیار زودگذر و ناپایدار است جاودانی و ابدی است. همسران آن جهان، بر خلاف بسیاری از زیبا رویان این جهان هیچ نقطه تاریک و منفی در جسم و جان آنها نیست و از هر عیب و نقصی پاک و پاکیزه‌اند همه اینها در یک طرف، و مساله خشنودی خداوند (رضوان من الله) که برترین نعمت‌های معنوی است یک طرف، آری این نعمت معنوی ما فوق تصور نیز در انتظار مومنان پرهیزکار است.

پاداش هجرت و جهاد مؤمنان

[ویرایش]

الذین ءامنوا وهاجروا وجـهدوا فی سبیل الله بامولهم وانفسهم اعظم درجة عند الله واولـئک هم الفآئزون• یبشرهم ربهم برحمة منه ورضون وجنت لهم فیها نعیم مقیم.
«آنها که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جان‌هایشان در راه خدا جهاد نمودند مقامشان نزد خدا برتر است و آنها به موهبت عظیم رسیده‌اند.
پروردگار، آنها را به رحمتی از ناحیه خویش و خشنودی و باغ‌های بهشتی که در آن نعمت‌های جاودانه دارند بشارت می‌دهد».
از ظاهر سیاق برمی‌آید که رحمت و رضوان و جنتی که می‌شمارد، بیان همان رستگاری است که در آیه قبلی بود، و در این آیه بطور تفصیل و به زبان بشارت و نوید آمده است.
پس معنای آیه این می‌شود که: خدای تعالی این مؤمنین را به رحمتی از خود که از بزرگی قابل اندازه‌گیری نیست و رضوانی مانند آن و بهشت‌هائی که در آنها نعمت‌های پایدار هست، و بهیچ وجه از بین نمی‌رود، و خود اینان هم بدون اجل و تعیین مدت جاودانه در آنها خواهند بود بشارت می‌دهد.

پاداش‌های آخرتی

[ویرایش]

قال الله هـذا یوم ینفع الصدقین صدقهم لهم جنت تجری من تحتها الانهـر خــلدین فیهآ ابدا رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلک الفوز العظیم. .«خداوند می‌گوید: امروز روزی است که راستی راستگویان به آنها سود می‌بخشد، برای آنها باغ‌هائی از بهشت است که آب از زیر (درختان) آن جریان دارد و جاودانه و برای همیشه در آن می‌مانند، خداوند از آنها خشنود و آنها از او خشنود خواهند بود و این رستگاری بزرگی است».
قابل توجه اینکه در این آیه پس از ذکر باغ‌های بهشت با آن‌همه نعمت‌هایش، نعمت خشنودی خداوند از بندگان و بندگان از خداوند را ذکر می‌کند و به دنبال آن، ذلک الفوز العظیم می‌گوید و این نشان می‌دهد تا چه اندازه این رضایت دو جانبه، واجد اهمیت است ( رضایت پروردگار از بندگان و رضایت بندگان از پروردگار) زیرا ممکن است انسان غرق عالی‌ترین نعمتها باشد ولی هنگامی که احساس کند مولی و معبود و محبوب او از او ناراضی است تمام آن نعمت‌ها و مواهب در کام جانش تلخ می‌گردد.

← ابدیت نعمت‌های بهشت


.. وفی الاخرة عذاب شدید ومغفرة من الله ورضون وما الحیوة الدنیا الا متـع الغرور. .
«بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی، و تجمل‌پرستی و تفاخر در میان شما و افزون‌طلبی در اموال و فرزندان است، همانند بارانی که محصولش کشاورزان را در شگفتی فرو می‌برد سپس خشک می‌شود به گونه‌ای که آن را زرد رنگ می‌بینی، سپس تبدیل به کاه می‌شود، و در آخرت یا عذاب شدید است، یا مغفرت و رضای الهی، و (به هر حال) زندگی دنیا چیزی جز متاع غرور نیست!».
و اگر در این آیه مغفرت را جلوتر از جنت ذکر کرده به خاطر (همان است که در جمله (و فی الاخره عذاب شدید و مغفرة من الله و رضوان)، خاطرنشان کردیم، و گفتیم جلوتر آوردن مغفرت از رضوان برای) این است که زندگی در بهشت یک زندگی طیب و طاهر در عالمی طاهر است، و کسی موفق به آن می‌شود که قبلا آلودگی‌ها و قذارت‌های گناهانش ریخته شده باشد. مراد از اینکه عرض بهشت مانند عرض آسمان و زمین است.
.. اولـئک کتب فی قلوبهم الایمـن وایدهم بروح منه ویدخلهم جنت تجری من تحتها الانهـر خــلدین فیها رضی الله عنهم ورضوا عنه...«هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز قیامت دارد نمی‌یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند، هر چند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندان آنها باشند، آنها کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحه قلوبشان نوشته و با روحی از ناحیه خودش آنها را تقویت فرموده، آنها را در باغ‌هائی از بهشت داخل می‌کند که نهرها از زیر درختانش جاری است، جاودانه در آن می‌مانند خدا از آنها خشنود و آنها نیز از خدا خشنودند آنها حزب الله‌اند بدانید حزب الله پیروز است».
جزاؤهم عند ربهم جنت عدن تجری من تحتها الانهـر خــلدین فیها ابدا رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلک لمن خشی ربه. « پاداش آنها نزد پروردگارشان باغ‌های بهشت جاویدان است که نهرها از زیر درختانش جاری است، همیشه در آن می‌مانند، هم خدا از آنها خشنود است و هم آنها از خدا خشنود، و این (مقام والا) برای کسی است که از پروردگارش بترسد».

پاداش‌های برتر بهشتی

[ویرایش]

وعد الله المؤمنین والمؤمنـت جنت تجری من تحتها الانهـرخــلدین فیها ومسـکن طیبة فی جنت عدن ورضون من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. «خداوند به مردان و زنان با ایمان باغ‌هائی از بهشت وعده داده که نهرها از زیر (درختان) آنها جاری هستند، جاودانه در آن خواهند ماند و مسکن‌های پاکیزه‌ای در بهشت‌های عدن (نصیب آنها ساخته) و رضا (و خشنودی) خدا (از همه اینها) برتر است!، و پیروزی بزرگ همین است».

پاداش مهاجران و انصار

[ویرایش]

والسبقون الاولون من المهـجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسـن رضی الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنت تجری تحتها الانهـر خــلدین فیهآ ابدا ذلک الفوز العظیم. «پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و آنها که به نیکی از آنها پیروی کردند، خداوند از آنها خشنود و آنها (نیز) از او خشنود شدند، و باغ‌هائی از بهشت برای آنان فراهم ساخته که نهرها از زیر درختانش جریان دارد، جاودانه در آن خواهند ماند، و از این پیروزی بزرگی است».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل عمران/سوره۳، آیه۱۵.    
۲. تفسیر نمونه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، ج۲، ص۴۶۱.    
۳. توبه/سوره۹، آیه۲۰.    
۴. توبه/سوره۹، آیه۲۱.    
۵. تفسیر نمونه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، ج۷، ص۳۲۳.    
۶. ترجمه تفسیر المیزان، سید محمد حسین طباطبائی، ج۹، ص۲۷۴.    
۷. مائده/سوره۵، آیه۱۱۹.    
۸. تفسیر نمونه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، ج۵، ص۱۳۹.    
۹. حدید/سوره۵۷، آیه۲۰.    
۱۰. ترجمه تفسیر المیزان، سید محمد حسین طباطبائی، ج۱۹، ص۲۹۱.    
۱۱. مجادله/سوره۵۸، آیه۲۲.    
۱۲. تفسیر نمونه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، ج۲۳، ص۴۶۵.    
۱۳. بینه/سوره۹۸، آیه۸.    
۱۴. تفسیر نمونه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، ج۲۷، ص۲۰۸.    
۱۵. توبه/سوره۹، آیه۷۲.    
۱۶. تفسیر نمونه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، ج۸، ص۴۰.    
۱۷. توبه/سوره۹، آیه۱۰۰.    
۱۸. تفسیر نمونه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، ج۸، ص۹۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «رضوان خدا».    جعبه ابزار