رشق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشمار تیر های مورد توافق در مسابقه تیراندازی را رِشق می‌گویند.


معنای رشق‌

[ویرایش]

رِِشْق شمار تیرهاى مورد توافق در مسابقه ‌تیر اندازى است.

رِشق در فقه

[ویرایش]

از آن در باب سبق و رمایه سخن گفته‌اند.

احکام رِشق

[ویرایش]

از شرایط صحّت مسابقه تیراندازی، علم مسابقه دهندگان به تعداد تیرها است. بدین معنا که باید از ابتدا شمار تیرهایى که در مسابقه به کار مى‌روند معلوم باشد

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۶، ص۲۹۶.    
۲. مکی عاملی، محمد بن جمال الدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۴، ص۴۲۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۱۰۱.    


رده‌های این صفحه : سبق و رمایه | فقه
جعبه ابزار