رشتی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرشتی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدعبدالله رشتی بحرینی، از علمای برجسته و مجاهد ایران در قرن سیزدهم هجری
عبدالحسین فقیهی رشتی‌، فرزند شیخ شعبان بن مهدی بن عبدالوهاب گیلانی نجفی و سبط علامه قاضی الانصاری
عبدالوهاب مجتهد رشتی، از علمای مشروطه خواه و ضد استبداد ایران در قرن چهاردهم هجری
حبیب‌الله رشتی، از بزرگترین فقهای جهان تشیع و یگانه‌ دوران خود
میرزا کریم‌خان رشتی، از متمولین گیلان و از طایفه امشه‌ای بود و از سیاست‌گذاران دوران قاجار
محمدجعفر بن محمدصالح رشتی اصفهانی، از فضلاء قرن سیزدهم هجری در اصفهان
محمدحسین بن مهدی رئیس‌الطلاب رشتی اصفهانی، عالم فاضل، و از علمای قرن چهاردهم هجری اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار