رسم (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



واژه رسم ممکن است در معانی زیر به کار رفته باشد:

رسم (منطق)، از اصطلاحات علم منطق و به معنی تعریف مرکب از ذاتیات و عَرَضیات معرَّف
رسم (جامعه‌شناسی)، به معنای مدل‌های اساسی و مهم رفتار پذیرفته شده در یک محیط اجتماعی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی




جعبه ابزار