رستم بن هرمز فرخزاد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرستم پسر هرمز فرخزاد، حاکم خراسان و فرزند هرمز ایرانی بود که به انتقام خون پدر آذرمیدخت را کشت. او یکی از سرداران ایران در جنگ قادسیه به سال ۱۴ هجری قمری بود و در این نبرد کشته شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

رستم، فرزند هرمز فرخزاد، اسپهبدِ (حاکمِ) خراسان بود. آذرمیدخت شهبانوی ایران هرمز را پس از رد تقاضای ازدواجش، کشت. چندی بعد پسر رستم سپاهی گردآورد و به سوی مدائن روان شد و آذرمیدخت را به انتقام خون پدر از پای درآورد و به جای پدرش، حاکم خراسان شد.
هلال بن عُلّفه در جنگ قادسیه در سال ۱۴ هجری قمری او را کشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۲، ص۲۳۲.    
۲. ابن اثیر، علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۴۴۸.    
۳. ابن اثیر، علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۴۸۱.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۲۹.


جعبه ابزار