رسالت اسباط (قرآن)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسباط، رسولانی از سوی خداوند بودند.


فرستادگان خدا

[ویرایش]

قولوا ءامنا بالله وما انزل... الی... الاسباط... [۱]
قل ءامنا بالله ومآ انزل... علی... الاسباط... [۲]
انآ اوحینآ الیک کمآ اوحینآ الی نوح و النبین من بعده و اوحینآ الی ابرهیم و اسمـعیل و اسحـق و یعقوب و الاسباط... • رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل... [۳] [۴]
رسالت اسباط، پس از رسالت ابراهیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب علیهم‌السّلام بود.
قولوا ءامنا بالله وما انزل الینا وما انزل الی ابرهیم واسمـعیل واسحـق ویعقوب والاسباط... [۵]
‌ام تقولون ان ابرهیم واسمـعیل واسحـق ویعقوب والاسباط کانوا هودا او نصـری... [۶]
انآ اوحینآ الیک کمآ اوحینآ الی نوح و النبین من بعده و اوحینآ الی ابرهیم و اسمـعیل و اسحـق و یعقوب و الاسباط... • رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل... [۷] [۸]
رسالت و نبوت اسباط، مقتضای عزت و حکمت خداوند بود.
انآ اوحینآ الیک کمآ اوحینآ الی... الاسباط... • ... کان الله عزیزا حکیما. [۹] [۱۰]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۳۶.    
۲. آل عمران/سوره۳، آیه۸۴.    
۳. نساء/سوره۴، آیه۱۶۳.    
۴. نساء/سوره۴، آیه۱۶۵.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۱۳۶.    
۶. بقره/سوره۲، آیه۱۴۰.    
۷. نساء/سوره۴، آیه۱۶۳.    
۸. نساء/سوره۴، آیه۱۶۵.    
۹. نساء/سوره۴، آیه۱۶۳.    
۱۰. نساء/سوره۴، آیه۱۶۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۹۵، برگرفته از مقاله «رسالت اسباط ».    


رده‌های این صفحه : اسباط | موضوعات قرآنی
جعبه‌ابزار